Sökning: "Vaccination refusal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vaccination refusal.

 1. 1. Antikroppar och antirörelser : Varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Johansson; Carolina Sannerblom Vargas; [2019]
  Nyckelord :Parents; Person-centered care; Vaccination refusal; Vaccine scepticism; Immunization programmes; Föräldrar; Personcentrerad vård; Vaccinationsvägran; Vaccinskepsis; Vaccinationsprogram;

  Sammanfattning : Background: The anti-vaccination movement has gained attention in the media over the last few years, which has revived the debate as to whether parents should vaccinate their children or not. Infections, whose incidence has previously been declining as a result of compliance to national immunization programmes, have made a resurgence and the protection of the society that comes with vaccinations is decreasing. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors agerande när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karin Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Human Papillomavirus; HPV; Vaccination; School nurse; Cancer; Humant papillomvirus; HPV; Vaccination; Skolsköterska; Cancer;

  Sammanfattning : Introduktion: Humant papillomvirus, HPV, är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva men de kan också bli kroniska och på sikt leda till cellförändringar och cancer. LÄS MER

 3. 3. Vilka anledningar finns till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Jansson; Elin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :vaccination; children; parents; vaccination refusal; self-care; vaccination; barn; föräldrar; vaccinationsvägran; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin skyddar både individen och samhället. Utan vaccin hotas flockimmuniteten och hälsan hos befolkningen. Runt om i världen finns hos vissa föräldrar en ovilja att vaccinera sina barn. Inspirationen till detta kommer ofta från internet. LÄS MER

 4. 4. Hur tänkte ni? - Anledningar föräldrar har att inte vaccinera sina barn : en deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sarah Svedberg; Julia Thorén; [2017]
  Nyckelord :decision making; immunization programs; parents; treatment refusal; vaccinationsprogram; beslutstagande; föräldrar; vaccin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ovaccinerade barn ökar och ca 134 200 människor dör varje år i en sjukdom som kan förhindras med hjälp av de välutvecklade vaccinationsprogrammen. Majoriteten av dödsfall är barn under fem år. LÄS MER