Sökning: "arbetsförmedlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet arbetsförmedlingen.

 1. 1. NEURODIVERSITET I ARBETSLIVET - En kvalitativ studie om kognitiva olikheter på arbetsplatsen utifrån ett organisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Björck; Joanna Jernström; [2020-09-03]
  Nyckelord :Neurodiversity; workplace; autism;

  Sammanfattning : This study examines the exclusion of neurodivergent individuals with autism in today’s labour market. There is a lack of skills and competences in several industries, but still, these individuals who are cognitive different are excluded. LÄS MER

 2. 2. Vägen till etablering : En kvalitativ studie om nyanlända kvinnors deltagande i arbetsförmedlingens etableringsprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emina Alic; Elma Suljic; [2020]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; gräsrotsbyråkrater; jämställdhet; Arbetsförmedlingen; etableringsprogrammet;

  Sammanfattning : Etableringen på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända har genom åren varit problematisk, främst för nyanlända kvinnor. För denna grupp har det tagit särskilt lång tid innan de kunnat förvärvsarbeta. LÄS MER

 3. 3. Förändring - en del av vardagen. En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anel Maslesa; Oscar Johnson; [2020]
  Nyckelord :tillit; osäkerhet; kommunkation; ledarskap; omorganisation; socialtjänst; arbetsförmedlingen trust; insecurity; communication; leadership; organizational change; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has its basis in the relation between social services and the public employment services. Financial assistance functions as the welfares utmost safety net and is supposed to work as a complement to the general system, which the society provides. LÄS MER

 4. 4. Snipp snapp snut, så var samverkan slut? - En studie om hur socialtjänsten upplever samverkan med arbetsförmedlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Lindberg; Lina Stührenberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Kommunikation; Myndighet; Organisation; Samverkan; Socialtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how social workers whose mission is to investigate people's right to financial aid, experience collaboration with Sweden’s employment agency, Arbetsförmedlingen. The reason the authors of this study chose specifically collaboration with Arbetsförmedlingen is due to the reorganization of offices around the country. LÄS MER

 5. 5. Om vi litar på myndigheter, litar vi då också på varandra? : En studie om förhållandet mellan socialt och institutionellt förtroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Ekstrand; Vjolla Gasi; [2020]
  Nyckelord :Förtroende; Social tillit; Institutionellt förtroende; Myndighet och Medborgare;

  Sammanfattning : Bo Rothstein redogör för att sambandet mellan den sociala tilliten och det institutionella förtroendet är starkt. Den teorin fortsätter Rothstein redogöra genom att enkelt förklara sambandet “litar vi tillräckligt på varandra som medborgare är sannolikheten stor att vi kommer lita på våra myndigheter och tvärtom”. LÄS MER