Sökning: "auditing automation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden auditing automation.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Digitalization on Auditing - A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Aytan Babayeva; Napoleon-Dimitrios Manousaridis; [2020]
  Nyckelord :digitalization; effects; audit; benefits; challenges; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalization is an interesting and timely topic which is actively discussed nowadays. Big data & analytics, blockchain, artificial intelligence & robotic process automation are some of the most emerging technologies. LÄS MER

 3. 3. Systemutvecklarna - framtidens revisorer? : En kvalitativ studie om den tekniska förändringen av revisionsprocessen samt relationen mellan IT- och revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rebecka Tapper; Felicia Nielsen; Angelica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Auditprocess; auditsystem; digitalization and automation; intersection between IT- and auditindustry; Revisionsprocessen; revisionssystem; digitalisering och automatisering; skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor:- Hur upplevs förändringen av revisionsprocessen genom den tekniska utvecklingen avseende IT-baserade revisionssystem?- Hur uppfattas skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen? Syfte:Syftet med studien är beskriva hur systemleverantörer respektive revisorer upplever den teknologiska förändringen av revisionsprocessen genom IT-baserade revisionssystem. Vidare ämnar studien att undersöka hur skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen uppfattas. LÄS MER

 4. 4. Ideation with Big Data : A case study of a large mature firm

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Bhadin Bunpuckdee; Ömer Tekbas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Big Data has in recent years gained much attention and interest from organizations. The rise of recent technologies has enabled data to be processed and stored in a simpler manner, thus asking organizations what value Big Data can bring to the organization. LÄS MER

 5. 5. Automation and the transformation of the audit process : A qualitative research on the impact of automation on the audit process

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maija Keskinen; Rudo Cathrine Tarwireyi; [2019]
  Nyckelord :Auditing; audit process; automated accounting; automated auditing; automation;

  Sammanfattning : Technology is advancing at a rapid pace impacting many industries including accounting and auditing industries. Technological development has enabled implementation of automated accounting systems that make it possible for firms to shift from traditional accounting to automated accounting. LÄS MER