Sökning: "belöningssystem bank"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden belöningssystem bank.

 1. 1. Belöningssystem. En fallstudie om hur monetära belöningssystem och underliggande motivationsfaktorer påverkar en anställd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Langhard; Edward Kullberg; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; monetära; belöningar; belöningssystem; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Låg motivation bidrar till höga kostnader hos företag vilket medför ineffektivitet och lägreproduktivitet. I Sverige är personalkostnaderna bland de högsta i världen vilket bidrar till attmotivation genom produktivitet blir en viktig variabel för företag. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystemets utformning & funktion : En fallstudie på två svenska bank- och försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Markus Hammar; Kristoffer Cavrak; Joacim Rundlöf Kuusk; [2018]
  Nyckelord :Reward system; rewards; salary; monetary; non-monetary; motivation; bank and insurance companies.; Belöningssystem; belöningar; lön; monetära; icke-monetära; motivation; bank- och försäkringsföretag.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en ökad förståelse om belöningssystem och hur de är utformade på bank- och försäkringsbolag men också att se uppfattningar som finns kring vad anställda på bank- och försäkringsbolagen har för attityd till belöningssystem och ifall det är en motivation till att nå företagets mål. Två forskningsfrågor ligger till grund för att uppnå och besvara syftet av studien. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmotivation i teori och praktik : En studie om belöningssystem inom bankverksamheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Björkman; Alexandra Lunde Wetterström; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Belöningssystem; Motivationsteorier; Motivations- och hygienfaktorer; Belöningar; Principal-Agentproblem; Agentkostnader;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how the reward system works and which factors can generate work motivation within one bank, and also to compare and explain resemblances and differences that may exist between two different banks. The object of study is Länsförsäkringar Halland Private Bank, and the comparison object is Nordea. LÄS MER

 4. 4. Teambelöning : en studie om teambaserade belöningssystem och dess inverkan på medarbetares motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Johanna Jansson; Johanna Sandin; [2016]
  Nyckelord :teamwork; team reward; motivation; Oktogonen; bank; teamarbete; teambelöning; motivation; Oktogonen; bank;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka upplägg och användning av ett teambaserat belöningssystem. Studien utgår från frågeställningar om vad medarbetarna i Handelsbanken har för syn på det teambaserade belöningssystemet Oktogonen som banken använder sig av. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem -En fallstudie om belöning och motivation inom två svenska storbanker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ibrahim Daghan; Nerma Lalic; [2013-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningssystem används i dagsläget av de flesta organisationer. Genomatt motivera de anställda får företaget ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet. LÄS MER