Sökning: "c uppsats mall"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden c uppsats mall.

 1. 1. Kunskapsspridning ur ett medarbetarperspektiv : Sociala faktorer och dess påverkan av den tysta kunskapens spridning vid outsourcing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ronja E Zander; Evelina Ödling; [2016]
  Nyckelord :outsourcing; knowledge-sharing; tacit knowledge; social factors; internal external co-workers; outsourcing; kunskapsspridning; tyst kunskap; sociala faktorer; interna externa medarbetare;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitle: Knowledge sharing from an employee perspective- Social factors effect on the spread of tacit knowledge at outsourcingLevel: Final assignment for Bachelor Degree in Business AdministrationAuthor: Evelina Ödling and Ronja ZanderSupervisor: Stig Sörling and Thomas KällquistDate: 2016 - JanuaryAim: It has become increasingly common that organizations use external co-workers for temporary tasks and activities, that is, they choose to outsource parts of their operations. This has proven to be important to how the organizations knowledge capital is affected and, consequently, how knowledge is spread between the internal and external co-workers. LÄS MER

 2. 2. Den homogena redaktionen : En fallstudie av en redaktion och dess syn på mångfald och journalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Carl Lindberg; [2014]
  Nyckelord :mångfald; journalistkår; redaktion; medieskugga; public journalism; förort; integration; diversity;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker den svenska journalistkårens brist på mångfald. Den forskningsmetod som används är kvalitativ. I arbetet genomförs en fallstudie av en redaktion där samtliga reportrar och även chefredaktören samt Vd:n för Direktpress Stockholm intervjuas. LÄS MER

 3. 3. Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Karlsson; Frida Andersson Nerme; [2013]
  Nyckelord :differentiering och relationsmarknadsföring.; image; Nyckelord: varumärke; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson Handledare: Christian Fuentes Nivå: C-uppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet Datum: 2013 augusti Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. LÄS MER

 4. 4. LUS i teori och praktik : LUS in theory and practice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Helena Larsson; [2007]
  Nyckelord :LUS; reading development schedule; LUS in theory; LUS in practice; LUS; läsutvecklingsschema; LUS i teorin; LUS i praktiken;

  Sammanfattning : LUS is short for reading development schedule, which is a concept that schools in a municipality or parts of a municipality uses, to get an overview at the pupils’ reading capacity. The purpose with this C-paper is to analyse if LUS is a relevant and useful instrument in the upper level of compulsory school of today, concerning the work with pupils’ reading development. LÄS MER

 5. 5. Inspiration till att utveckla och förbättra kvaliteten på kommunala årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Marianne Unborg; Anna Olsson Kalmering; [2006]
  Nyckelord :municipal annual report; target group; qualitative criterions; hermeneutic; kommunal årsredovisning; målgrupp; kvalitativa kriterier; hermeneutik;

  Sammanfattning : SammandragUnder vintern 2005 fick vi en förfrågan om vi ville åta oss uppdraget att förbättra Ovanåkers kommuns årsredovisning, eventuellt göra en mall. Detta tyckte vi var ett bra ämne för en C-uppsats. LÄS MER