Sökning: "dagligt liv"

Visar resultat 21 - 25 av 202 uppsatser innehållade orden dagligt liv.

 1. 21. Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elsa Birgersson; Sofia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; autobiography; daily life experiences; young women; Anorexia nervosa; biografi; dagligt liv; erfarenheter; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) innebär en viljestyrd viktnedgång där en låg sjukdomsinsikt ofta förekommer. Bland de psykiska sjukdomarna har AN den högsta mortaliteten och antalet som vårdas för sjukdomen har sedan 1990-talet tredubblats. LÄS MER

 2. 22. Personers upplevelser av hur det dagliga livet påverkas efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Forsberg; Lina Bergvall; [2019]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Hjärtstopp; Heart arrest; Upplevelse; Experience; Överlevare; Survivor; Dagligt liv; Daily life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är något som kan drabba vem som helst, när som helst. Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp, av dessa inträffar cirka 4.500 på sjukhus. LÄS MER

 3. 23. När livet sviktar : Upplevelsen av dagligt liv med hjärtsvikt - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Sandelius; Annie Olsson; [2019]
  Nyckelord :experience; heart failure; person-centered care; qualitative; hjärtsvikt; kvalitativ; personcentrerad vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som ökar med stigande ålder. Vid hjärtsvikt har hjärtat en nedsatt förmåga att pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppen. Prognosen för personer med hjärtsvikt är förenad med hög morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 4. 24. Påverkan av fibromyalgi hos vuxna : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Birgitta Danielsson; Maryam Mohammad Faraj; [2019]
  Nyckelord :Fibromyalgi; patientupplevelse; påverkan; dagligt liv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med okänd etiologi. Den kännetecknas främst av smärta och fatigue. Fibromyalgi behandlas symtomatiskt då det inte finns någon botande behandling. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vuxenlivet påverkas av fibromyalgi. LÄS MER

 5. 25. Personers upplevelser av att leva med typ 2 diabetes.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Phawlay Dannison; Mustafa Rezaei; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; dagligt liv; upplevelser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2)är en av den vanligaste sjukdomarna och den ökar mer och mer på grund av ohälsosam livsstil. Faktorer som höjer risken för att utveckla DMT2 är livstillfaktorer som till exempel tobak, minskad fysisk aktivitet, stillasittande liv, matvanor och fetma. LÄS MER