Sökning: "dagligt liv"

Visar resultat 21 - 25 av 186 uppsatser innehållade orden dagligt liv.

 1. 21. Uppkomst och klinisk relevans av osteokondros hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Natascha Jansson; [2018]
  Nyckelord :häst; osteokondros; osteochondros; hälta;

  Sammanfattning : Osteokondros är en sjukdom som utvecklas hos föl, men som oftast inte orsakar problem förrän flera år senare. Dessutom är det inte alla hästar som får symtom av sjukdomen. Sjukdomen kan drabba alla leder i hästens fram- och bakben så länge benen växer. LÄS MER

 2. 22. Strategier som personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom använder för att hantera vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Persson; Martin Lindén; [2018]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; coping; day-to-day life; strategies; Dagligt liv; hantering; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal personer som lider av Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar både i Sverige och i världen. KOL beskrivs som en kronisk, progressiv sjukdom som orsakar en betydande känsla av ohälsa och leder till lidande. LÄS MER

 3. 23. Att leva med urininkontinens – kvinnors erfarenheter och inverkan på dagligt liv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Stephanie Modigh; Amalia Norstedt; [2018]
  Nyckelord :experiences; impact on daily life; nursing; urinary incontinence; erfarenheter; inverkan på dagligt liv; omvårdnad; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem bland kvinnor. Många kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och söker inte vård på grund av okunskap och skam. Om kvinnor och sjuksköterskor fick mer kunskap om urininkontinens skulle problematiken för kvinnor med oro och skam inte vara lika utbredd. LÄS MER

 4. 24. Personers hantering av långvarig smärta vid fibromyalgi och deras upplevelse av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Felix Granath; Malin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Dagligt liv; Fibromyalgi; Lidande; Långvarig smärta; Smärthante- ring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Fibromyalgi är en sjukdom som kännetecknas av trötthet och diffus långvarig smärta. Det är en sjukdom som tidigare haft många fördomar vilket har lett till att denna patientgrupp ofta bemöts med misstro och oförståelse av både hälso- och sjukvårdspersonalen samt omgiv- ningen. LÄS MER

 5. 25. Närståendes upplevelser av att leva med en person som fått diagnosen stroke. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Chatarina Resare; [2018]
  Nyckelord :Daily life; diagnosed stroke; nursing; related person.; Dagligt liv; närstående; omvårdnad; person med diagnosen stroke.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Stroke är den tredje mest förekommande orsaken till dödsfall i Sverige. Risken att få stroke, är högre vid diabetes, högt blodtryck och rökning. Syfte: beskriva närståendes upplevelser av att leva med person som fått diagnosen stroke. LÄS MER