Sökning: "definition av industriell verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden definition av industriell verksamhet.

 1. 1. Participatory Modelling for Carbon Footprint Analysis : A Case Study at DeLava

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Deckner; Carl Mailer; [2020]
  Nyckelord :carbon footprint; corporate sustainability; participatory modelling; mediated modelling; system thinking; organisational learning; sustainability strategy; koldioxidutsläpp; hållbart företagande; participativ modellering; medlande modellering; systemtänkande; lärande i organisation; hållbarhetsstrategi;

  Sammanfattning : Because of global warming, companies have started to tackle sustainability issues within their operations, but major uncertainties exist on how to establish a quantitative baseline of the current environmental performance of companies. Numerous investigations have been made to assess the carbon footprint of companies with a variety of methods, tools and strategies. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart campus : Verksamhetens påverkan på energianändningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robin Lindfors; Niklas Luiga; Albin Wulfsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ser över energianvändningen i tre av byggnaderna på KTH:s campus på Valhallavägen under fyra månader 2019 och motsvarande månader 2020. Byggnaderna som innefattas i studien är A0043003 (huvudbyggnaden), A0043038 (M-byggnaden) och A0043032 (U-huset). LÄS MER

 3. 3. Digital mognad på individnivå : En studie om digital mognad hos de anställda i en kommunal verksamhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Chatnicha Chokwatthananon; Carolina Lööf; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Digital maturity; Digital maturity at the individual level; Municipality; Municipal employees and Internet of Things; Digital mognad; Digital mognad på individnivå; Kommunal verksamhet; Kommunanställda; Internet of Things;

  Sammanfattning : Background. Digital maturity is an important topic for the public sector to respond the higher demands on digital solutions. Only 46 percent of the public sectors has a clear digitization strategy. Different organizations have different levels of digital maturity fulfillment. LÄS MER

 4. 4. Developing a Least Cost Electrification Plan for Kakamega County in Kenya - A Bottom up Approach to the geospatial electrification analysis with OnSSET

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rahul Cumbalam Kumaresh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis discusses the role of “Productive Uses of Electricity” (PUE) in the development of sustainable electrification pathways. The definition of PUE involves in broader terms agricultural, industrial, commercial and social activities, which involve electricity services as a direct input to the production of goods or provision of services towards a sustainable and progressive future of the planet. LÄS MER

 5. 5. Vattendomar i Sverige : Arkivering och tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Availability; filing; permit; water enterprise; water rights court ruling; Arkivering; tillgänglighet; tillstånd; vattendom; vattenverksamhet;

  Sammanfattning : För att utöva en vattenverksamhet krävs i princip alltid ett tillstånd. Dessa tillstånd har beroende på prövningsmyndighet och gällande lagstiftning haft olika benämningar, bland annat utlåtande, tillståndsbeslut och vattendom. LÄS MER