Sökning: "definition av industriell verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden definition av industriell verksamhet.

 1. 1. Digital mognad på individnivå : En studie om digital mognad hos de anställda i en kommunal verksamhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Chatnicha Chokwatthananon; Carolina Lööf; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Digital maturity; Digital maturity at the individual level; Municipality; Municipal employees and Internet of Things; Digital mognad; Digital mognad på individnivå; Kommunal verksamhet; Kommunanställda; Internet of Things;

  Sammanfattning : Background. Digital maturity is an important topic for the public sector to respond the higher demands on digital solutions. Only 46 percent of the public sectors has a clear digitization strategy. Different organizations have different levels of digital maturity fulfillment. LÄS MER

 2. 2. Developing a Least Cost Electrification Plan for Kakamega County in Kenya - A Bottom up Approach to the geospatial electrification analysis with OnSSET

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Rahul Cumbalam Kumaresh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis discusses the role of “Productive Uses of Electricity” (PUE) in the development of sustainable electrification pathways. The definition of PUE involves in broader terms agricultural, industrial, commercial and social activities, which involve electricity services as a direct input to the production of goods or provision of services towards a sustainable and progressive future of the planet. LÄS MER

 3. 3. Vattendomar i Sverige : Arkivering och tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Availability; filing; permit; water enterprise; water rights court ruling; Arkivering; tillgänglighet; tillstånd; vattendom; vattenverksamhet;

  Sammanfattning : För att utöva en vattenverksamhet krävs i princip alltid ett tillstånd. Dessa tillstånd har beroende på prövningsmyndighet och gällande lagstiftning haft olika benämningar, bland annat utlåtande, tillståndsbeslut och vattendom. LÄS MER

 4. 4. Påverkas CSR-verksamheten av affärsmässiga intressen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Evelina Gustafsson; Hanna Hult Rosén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunder i dagens konkurrenstäta samhälle kräver mer eller mindre att företag tar ett ansvar gentemot samhället. Ansvarstagande av denna typ kallas, internationellt, för Corporate Social Responsibility (CSR). En entydig definition saknas, men övergripande talas det om att företag tar ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. LÄS MER

 5. 5. Implementering av affärssystem : - en granskning av Dentatus införande av MicrosoftDynamics AX

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Patrik Fernander; Josefin Reinelöv; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Affärssystem har de senaste åren uppträtt som kärnan i framgångsrik informationshantering och agerat ryggrad i många företagsorganisationer. Införskaffandet av rätt system är en komplicerad process, men ofta avgörande huruvida en framgångsrik implementering skall fortskrida eller inte. LÄS MER