Sökning: "dement"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet dement.

 1. 1. "...Du kan ju inte fråga henne, hon är ju dement. - jo det kan jag visst" : Biståndshandläggares upplevelse av att arbeta med dementa klienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Storås Alva; Hashim Eriksson Noor; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kognitiva funktionsnedsättningen som kommer till följd av demenssjukdomen är något som biståndshandläggare möter på dagligen. Detta är en utmaning i beaktandet av klientens självbestämmanderätt. Syftet med studien var att undersöka biståndshandläggares upplevelse av att arbeta med dementa klienter. LÄS MER

 2. 2. Demenssjuka patienters självbestämmande – Möjligheterna till självbestämmande vid personuppgiftsbehandlingen i hälso- och sjukvården.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Catarina Franco Edlund; [2021]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; demenssjuka; dement; demens; personuppgiftsbehandling; journalföring; direktåtkomst; sammanhållen journalföring; elektronisk åtkomst; självbestämmande; samtycke; patientdatalagen; dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. AI - FRÅN FICTION TILL VÄLFÄRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Gamlem; [2019-12-13]
  Nyckelord :artificiell intelligens; social acceleration; etik; välfärdsteknologi; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilket sätt AI, artificiell intelligens, kan transformera äldrevården och möta framtidens behov. Framtidens behov speglas i att antalet äldre på världsbasis förväntas sjudubblas innan år 2100. LÄS MER

 4. 4. Parkinsons sjukdom, patienters egna erfarenheter av att leva med sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Nilsson; Natali Bacquin; [2019]
  Nyckelord :Emotioner; Erfarenhet; Förändrad livssituation; Medicinering; Parkinsons sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som leder till en ökad förstöring av de dopaminproducerande nervcellerna. Sjukdomen visar sig med symtom som rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det förekommer även kognitiva störningar som till exempel minnessvårigheter och talsvårigheter. LÄS MER

 5. 5. War Georg Bendemanns Vater dement? : Die Vaterfigur in Franz Kafkas ›Das Urteil‹ im medizinischen Diskurs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kirsti Ferch; [2019]
  Nyckelord :Franz Kafka; The Judgement; dementia; literature and medicine; interpretation; Franz Kafka; Das Urteil; Demenz; Literatur und Medizin; Interpretation;

  Sammanfattning : In Franz Kafka's The Judgement many things remain unsaid. Most of all it is the unpredictable behaviour of the father figure which is difficult to understand. That has caused a large number of interpretations and the critical reception continues. At the beginning of the story, the fictional father appears weak and ill, evoking memories of disease. LÄS MER