Sökning: "europakonventionen"

Visar resultat 21 - 25 av 417 uppsatser innehållade ordet europakonventionen.

 1. 21. Ideellt skadestånd med grund i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Tjellström; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; statsrätt; ideellt skadestånd; ideellt skadestånd utan stöd i lag; ideellt skadestånd med grund i barnkonventionen; barnkonvention; barnkonventionen; överträdelser av barnkonventionen; rättighetskränkning; kränkning av barnkonventionen; skadestånd vid kränkning av barnkonventionen; skadestånd vid överträdelse av barnkonventionen; medborgarskapsfallet; medborgarskapsfallen; psykiska besvär då närstående dödats; ideellt skadestånd vid överträdelse av EKMR; ideellt skadestånd vid överträdelse av europakonventionen; artikel 13; artikel 41; överträdelse av regeringsformen; kränkning av regeringsformen; NJA 2014 s. 323; NJA 2018 s. 103; NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295; NJA 2007 s. 584; NJA 2009 not N 70; rättighetens styrka; graden av kränkning; graden av konkretion; SOU 2016:19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ideellt skadestånd har i svensk rätt traditionellt sett krävt ett uttryckligt lagstöd för att utgå. Denna tradition frångicks första gången genom NJA 2005 s. 462. Rättsfallet gällde en av staten begången överträdelse av en rättighet i EKMR. LÄS MER

 2. 22. Fundamental Rights Outside of the EU – Implications of Frontex Multi-actor Operations Beyond the External Borders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Yashar Modaber; [2019]
  Nyckelord :EU law; Frontex; EBCG; Border management; Fundamental rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard (EBCG), consisting of the EU agency of Frontex and the Union member states, has the mandate to perform missions relating to border management beyond the territory of said states. Its staff may act in the territory of third countries and on the high seas, which raises the question of what the implications are in respect to the obligations which the EU fundamental rights regime imposes on the public entities during their operations. LÄS MER

 3. 23. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 4. 24. Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning : Hur beaktas rättigheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Berg; Terés Berglund; [2019]
  Nyckelord :renskötselrätt; sakägare; egendomsskydd; markåtkomst; ersättning;

  Sammanfattning : Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. LÄS MER

 5. 25. Släckt rättssäkerhet för en knäckt gängkriminalitet? - Om anonyma vittnen som lösning på organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jönsson; [2019]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The parliamentary debate on the gang violence in Sweden resulted in a proposal for an assigned investigation on the introducing of an opportunity to testify anonymously. The investigation, which is now led on by the government, is one of several measures taken in order to end the culture of silence in organized criminality. LÄS MER