Sökning: "fattigdom kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden fattigdom kvinnor.

 1. 1. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER

 2. 2. Development Initiatives’ Impact on Women’s Empowerment : A Field Study on a Business Training and Microcredit Program in Kenya

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Josefin Grafford; Josefin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Women’s empowerment; Development; Development initiatives; Poverty alleviation; Microcredit; Business training; Self-help groups; Gender inequality; Feminist theory; Kenya; Kvinnors egenmakt; Utveckling; Utvecklingsinitiativ; Fattigdomsbekämpning; Mikrokredit; Entreprenörskapsutbildning; Självhjälpsgrupper; Ojämställdhet; Feministisk teori; Kenya;

  Sammanfattning : The primary goal of development organizations is poverty reduction, but their initiatives have in recent years also been recognized as a potential tool in empowering women and raising their status. Previous knowledge on the topic is largely based in an understanding of empowerment that seems to miss or overlook limitations and impacts of initiatives which authors with a more feminist view on empowerment address. LÄS MER

 3. 3. Mikrolån i Indien : Regelverket och dess effekter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; [2019]
  Nyckelord :Microcredit; Regulation; India; Women Empowerment; Mikrolån; Regelverk; Indien;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study microcredit regulation in India, how it is designed, and how it affects the borrowers. Since microfinance institutes (MFIs) often claim that microcredit is a tool for empowering women, the impact on women has been studied in particular in the thesis. LÄS MER

 4. 4. Ingen ekonomi, inget boende, Hur skulle jag kunna lämna honom?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Zinwotouh Nkwemeh; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; Ekonomi; Boende; Domestic violence; financial support; Housing support; Domestic violence against women;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt socialt problem i Sverige som ibland leder till dödliga konsekvenser och andra sociala konsekvenser för de utsatta. Forskning bevisa att två sociala konsekvenser av våld mot kvinnor i nära relationer är fattigdom och hemlöshet. LÄS MER

 5. 5. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER