Sökning: "forskning av tv-tittande"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden forskning av tv-tittande.

 1. 1. Hur påverkar användningen av TV, dator och mobil ungdomars sömn? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Malin Jacobsson; Karin Svensson; [2013]
  Nyckelord :sömn; TV; mobiltelefon; ungdomar; dator; hälsosamtal; välbefinnande;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och tidigare forskning har visat att ungdomar sover mindre än vad de behöver. Media har blivit en viktig del i ungdomars liv och vardag, och utvecklingen av media ökar hela tiden. För ungdomar har tillgängligheten ökat och de är ”uppkopplade” merparten av dygnets timmar. LÄS MER

 2. 2. Astrid Lindgrens filmer som komplement till de läromedel som finns i ämnet livskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :Livskunskap; Astrid Lindgren; tv; värdegrund; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Astrid Lindgrens filmberättelser kan vara ett komplement till deläromedel som används i ämnet som kommit att kallas livskunskap. Huvudfrågorna är varför just AstridLindgrens filmer är användbara i detta ämne samt på vilket sätt vi som pedagoger kan använda oss av dem i vårundervisning. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sofia Johansson; [2010]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; meningsfullhet; vardagsaktiviteter; aktivitetsdagbok; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en ökande grupp i Sverige för arbetsterapin att arbeta för, de ensamkommande flyktingbarnen. Under de senaste 10 åren har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat från några hundra stycken till idag ca 3000 per år. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med och uppfattningar kring rörelse : En jämförelse mellan förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Malin Karlsson; Jill Pålsson; [2008]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; lärande; läroplan; motorik; rörelse;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att studera förskollärares arbete med och uppfattningar kring rörelse för att få en insikt i vilken roll rörelse har i förskola respektive förskoleklass. Ett vidare syfte var att undersöka om det fanns några skillnader i arbetet med rörelse i den dagliga verksamheten mellan förskollärare i förskola och i förskoleklass. LÄS MER

 5. 5. "No disrespect" - Om representation av klass och genus i dokumentär tv-underhållning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecca Lernesjö; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund/Frågeställning: Mycket kritik har riktats mot den dokumentära tv-underhållningen: talk shower, dokusåpor och tävlingsprogram där så kallade "vanliga" människor står i centrum. Fokus har ofta hamnat på den omoral dessa program sägs visa upp; oro har uttryckts över att framförallt unga tittare ska uppmuntras till felaktigt beteende. LÄS MER