Sökning: "gå med mig"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden gå med mig.

 1. 1. En studie i musikaliskt uttryck på orgel från idé till konsert

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lo Bringeland; [2022-02-22]
  Nyckelord :orgelimprovisation; flow; gestaltning; bibelord;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur jag som musiker skulle kunna utforska och använda mig av nya improvisatoriska grepp. Detta i en kyrklig kontext; improviserande på orgel till lästa bibeltexter. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 3. 3. ”Hur ska jag profilera mig för att gå hem?” En kvalitativ intervjustudie om hur unga kvinnor resonerar kring sexualisering och självsexualisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Bogren; Emelie Kjellman Ask; [2022]
  Nyckelord :women; sexuality; sexualization; self-sexualization; femininity norms; gender; kvinnor; sexualitet; sexualisering; självsexualisering; femininitetsnormer; genus;

  Sammanfattning : Kvinnors kroppar och sexualitet har historiskt kontrollerats och styrts, men att leva som kvinna i Sverige idag innebär ur många avseenden ökade friheter och rättigheter. Samtidigt finns det fortfarande en mängd potentiella utmaningar för kvinnor att förhålla sig till relaterat till kropp och sexualitet i en, vad som kan beskrivas som, allt mer sexualiserad kultur. LÄS MER

 4. 4. "Du bär på ett barn och jag får inte bry mig om det" : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Ida Barkestad; Cecilia Sundberg; [2022]
  Nyckelord :the unborn child; social worker; street-level bureaucracy; det ofödda barnet; socialsekreterare; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utifrån perspektiv på gräsrotsbyråkrati skapa en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelser av att arbeta till skydd för det ofödda barnet när mamma missbrukar under graviditeten. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare genomförts. LÄS MER

 5. 5. En framtida arbetsrätt : En granskning av nya LAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Juridik; arbetsrätt; arbetsgivare; arbetstagare; LAS;

  Sammanfattning : Detta arbete har jag valt att tillägna till en granskning av de nya lagförslagen gällande lagen (1982:80) om anställningsskydd. Statens offentliga utredningar har presenterat sitt förslag till ändringar i SOU 2020:30, En moderniserad arbetsrätt. I huvudsak är det fyra områden som utredningen har haft i uppgift att se över. LÄS MER