Sökning: "food choice"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden food choice.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. FOOD CONSUMPTION AND THE ROLE OF GUILT IN THE PRE PURCHASE SITUATION - A QUALITATIVE STUDY WITH AN ECOLOGICAL FOOD APPROACH

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Malin Persson Mörk; [2018-07-03]
  Nyckelord :ecological food consumption; emotions; guilt; anticipated emotions; anticipated guilt;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. En skitig historia : - En studie kring varför samhällen slutar använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Tove Thimrén; [2018]
  Nyckelord :phosphorus cycle; human excrement; disgust; purity; urbanization; modernization.; fosforns kretslopp; mänsklig avföring; äckel; renhet; urbanisering; modernisering.;

  Sammanfattning : Fosfor är ett nödvändigt näringsämne inom jordbruket, trots detta är vi på väg att använda upp den fosfor vi har tillgång till i marken. Denna studie har därför valt att fokusera på en stor källa till fosfor som inte tas till vara på i många av dagens samhällen: mänsklig avföring. LÄS MER

 4. 4. Statliga ideal och vardagens praktik - En pilotstudie om studenters matkonsumtion

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Cedergren; Thomas Danell; [2018]
  Nyckelord :urban sustainable development; food consumption; social psychology; behavioral theory; qualitative methods;

  Sammanfattning : This essay is firstly a methodological pilot study. We have investigated if qualitative methods, in this case semi-structured interviews and focus group interviews, can be used to complement existing empirical findings about food consumption. LÄS MER

 5. 5. The crucial combination of DNA polymerase, qPCR assay and background matrix

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Felicia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Quantitative PCR (qPCR) is a commonly used method today in the fields of molecular diagnostics, forensic and food analysis. The real-time measurements of amplification and quantification of specific DNA molecules is one of many reasons why qPCR is the method of choice. LÄS MER