Sökning: "generational changes"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden generational changes.

 1. 1. Talent Retention: Retaining Young Employees in a Large and Established Organization with an Aging Workforce - A case study within Volvo Group Digital & IT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Katja Spaeth; William Björnbäck; [2023-06-29]
  Nyckelord :talent management; talent retention; young employees; expectations; development; beliefs; talent mobility;

  Sammanfattning : Talent retention has become an increasingly important issue in recent years, especially when young people are entering the job market. Those young employees are more likely to switch jobs and at the same time place higher expectations on their employers. LÄS MER

 2. 2. Pinsamma läsningar. : En affektteoretisk studie av #SpicyBooks på TikTok.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Miranda Lindström Kruse; [2023]
  Nyckelord :TikTok; BookTok; SpicyBooks; Readership communities; Reading; Romance; Social media; Affects; Affect theory; Shame; Reading positions.; Tiktok; BookTok; SpicyBooks; Läsargemenskaper; Läsning; Romance; Sociala medier; Affekter; Affektteori; Skam; Läsarpositioner.;

  Sammanfattning : This thesis examines readership communities on the social media application TikTok, and more specifically videos published under the hashtag SpicyBooks, where users discuss the literary genre of romance. Together with the closely related #BookTok, #SpicyBooks has had a profound impact on the book market. LÄS MER

 3. 3. Intergenerational Continuity and Change:Exploring Succession Patterns, Decision-Making Factors, and Emerging Themes in Family Business Transitions

  Master-uppsats,

  Författare :Hampus Söderström; Daniel Kock; [2023]
  Nyckelord :Family business; succession; succession planning; generational changes; socioemotional wealth theory; three circle-model;

  Sammanfattning : Background: Family businesses contribute significantly to global economies but face unique challenges, notably in succession planning and generational transitions. These challenges are amplified due to the interplay of personal relationships, emotions, and family dynamics. LÄS MER

 4. 4. Generation Z vs. tidigare generationer : En jämförande studie av olika generationers ledarskapsvärderingar vid organisationsförändringar 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Hansson; Sandra Ihd; [2023]
  Nyckelord :Organizational change; generational differences; Generation Z; transformative leadership; Organisationsförändring; generationsskillnader; Generation Z; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa medarbetarnas värderingar under organisationsförändringar och därigenom få förståelse för hur Generation Z skiljer sig från tidigare generationer. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra värderingar av ledarskap mellan Generation Z och tidigare generationer vid organisationsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Bankens roll vid generationsskifte av skogsfastigheter : en studie av intressenters tjänstebehov

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Alice Sjölund; [2023]
  Nyckelord :fallstudie; fastighetsöverlåtelse; finansiell rådgivning; relationsmarknadsföring; semistrukturerade intervjuer; tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : Sveriges totala landareal består av cirka 28 miljoner hektar skogsmark. Tillsammans äger cirka 311 000 privata skogsägare drygt 50 procent av den svenska skogsarealen. Ägarbyten bland dessa skogsfastigheter sker kontinuerligt. LÄS MER