Sökning: "gestaltning av länder"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden gestaltning av länder.

 1. 1. Grönska i stadens små rum : omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elsa Drettner; [2023]
  Nyckelord :fickparker; förtätning; urban grönska; sociala mötesplatser; stockholms arkitekturpolicy;

  Sammanfattning : Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt står delar av Stockholm för de absolut mest tätbefolkade områdena i Europa. Stockholms innerstad har en genomsnittlig befolkningstäthet på över 9000 invånare per kvadratkilometer, och en del av Södermalm utgör den sjätte mest tätbefolkade kvadratkilometern i hela Europa. LÄS MER

 2. 2. Spelar ursprung någon roll? : En kvantitativ innehållsanalys om hur svensk media porträtterar olika grupper av flyktingar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Carlsson Christiansen; Wilma Elg; [2022]
  Nyckelord :refugees; framing; postcolonialism; othering; eurocentrism; Ukraine; flyktingar; gestaltningar; postkolonialism; eurocentrism; andrafiering; Ukraina;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur svenska mediers gestaltning av flyktingar skiljer sig åt beroende på deras ursprung. Studien genomförs för att undersöka hur svensk media gestaltar flyktingar från 2015 jämfört med flyktingar 2022. LÄS MER

 3. 3. Afrika söder om Sahara : En komparativ studie om hur DN & SvD rapporterade om subsahariska länder 2009 respektive 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Mathilda Svensson; Viktoria Mazerant; [2021]
  Nyckelord :Afrika; Gestaltningsteorin; Global journalistik; Kvantitativ innehållsanalys; Nyhetsvärdering; Subsahara; Afropessimism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade om subsahariska länder i Afrika under 2009 och 2019 och huruvida den svenska mediebilden av de 48 länderna söder om Sahara har förändrats över tid. Denna uppsats använder en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka hur mediebilden av subsahariska länder ser ut i de valda morgontidningarna. LÄS MER

 4. 4. Gestaltning och dimensionering av metallfria knutpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Mohammed Al-saadi; Marwa Abdulnasir Hilal Hilal; [2020]
  Nyckelord :Timber engineering; multi-storey; timber architecture; glulam; non-metallic wood connections; mortise and tenon joint; wood joints; Träbyggande; flervåningsbyggnader; metallfria knutpunkter; knutpunkt; förband; limträ; design; träarkitektur;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge of non-metallic connections in order to develop and change the Swedish wood architecture as well as wood structures. The main question being "Are metal-free connections suitable for contemporary timber buildings?". LÄS MER

 5. 5. Social inclusion on display : a cross-cultural study of museological practices in Sweden and Italy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Laura Carpi; [2020]
  Nyckelord :Museum; Social inclusion; Richard Sandell; Cultural diversity; Immigration; Museum practice; Case study; Museum; social inkludering; Richard Sandell; kulturell mångfald; immigration; museibruk; fallstudier;

  Sammanfattning : This study investigates the practices of four museums in two countries in relation to the notion of social inclusion and how their museum professionals reflect about the topic. The aim is to provide an empirical grounding of Sandell’s theory about the three levels of impact within which museums can address social exclusion: with individuals, specific communities and wider society. LÄS MER