Sökning: "give-away"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet give-away.

 1. 1. Med en enkel tulipan.. : En kvalitativ studie om hur blommor värderas och konsumeras, samt hur det kan tillämpas i visuell kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson; Julia Nordmark; [2023]
  Nyckelord :consumption; qualitative interview; visual communication; branding; habitus; flowers; konsumtion; kvalitativ intervju; visuell kommunikation; varumärke; habitus; blommor;

  Sammanfattning : Studien ska undersöka unga kvinnors värderingar, samt varför denna grupp konsumerar blommor, för  att bidra med fördjupad kunskap om hur konsumtionsmönster påverkas av sociologiska aspekter, för att belysa den inverkan det kan ha på visuell kommunikation. Genom en kvalitativ intervjustudie ämnar författarna få insikt i unga kvinnors synsätt kring blomsterkonsumtion, och den empiriska datan ska användas i syfte att exemplifiera hur blomsterbutiker kan tilltala unga kvinnor genom visuell kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Dataskydd och dark patterns : En studie om hur VPN-tjänster hanterar personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Xi Hoa Dao; [2022]
  Nyckelord :dark patterns; integritet; personuppgifter; VPN; cookies; policy;

  Sammanfattning : Dark patterns is a term used to describe the way companies deceive users by design to give away as much personal data as possible, in order to benefit themselves. Previous studies have shown that the presence of dark patterns is very common on websites as well as in mobile applications. LÄS MER

 3. 3. Paketering av tequila : Vilka typer av representationer förekommer i paketeringen och marknadsföringen av tequila i Mexiko, USA och Sverige och vad säger det om respektive marknader?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ossian Gynther; [2022]
  Nyckelord :Graphic design; marketing; representation; semiotic analysis; tequila; Grafisk design; marknadsföring; representation; semiotisk analys; tequila;

  Sammanfattning : Denna studie är en visuell semiotisk analys av tre olika märken av tequila i tre olika länder och hur deras flaskor presenteras och representeras visuellt. Studien tittar på de mest sålda tequilaflaskorna i respektive land och genom det kanske man förstår vad det säger om det landet och deras förhållande till tequila men även Mexiko. LÄS MER

 4. 4. Indirekt/direkt metod. En begreppsanalys av det diffusa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Indirekt metod; Direkt metod; Begreppsutredande; Doktriner; Gerring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract This is a conceptual examination that studies the use of the concepts indirect and direct approach in the Swedish armed forces. The purpose is to examine if the concepts can be understood with John Gerrings theory and which impact that understanding have on the use of the concepts in military context. LÄS MER

 5. 5. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elna Melusine Jolom; [2020]
  Nyckelord :egnahemsrörelsen; självförsörjning; klimatpåverkan; fritidsodling; lokal matproduktion; konsumentperspektiv; livsmedelskonsumtion; exploatering; jordbruksmark; urbanisering;

  Sammanfattning : Trädgårdarna i egnahemsområdena Rostorp, Håkanstorp och Johanneslust i Malmö planerades för odling och var tänkta att ge de boende en ökad självförsörjandegrad. De anlades på en av världens bästa jordbruksmarker, trädgårdarna och en del av växtmaterialet som planterades vid byggåren finns kvar. LÄS MER