Sökning: "hållbarhetsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet hållbarhetsproblem.

 1. 1. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 2. 2. Omställning till hållbara livsmedelssystem : Kommersiell stadsodling i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Alice Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :urban farming; local food; sustainability transitions; multi-level perspective; niche; regime; stadsodling; lokal; urban; hållbarhetsomställning; omställningsteori; flernivåperspektiv; nishinnovation;

  Sammanfattning : De storskaliga globala livsmedelssystemen står inför ett antal utmaningar inom hållbar utveckling. Livsmedelssystemens nuvarande utformning resulterar i hållbarhetsproblem som förlust av biologisk mångfald och utarmning av jordar, långa livsmedelskedjor och stora avstånd mellan konsument och producent. LÄS MER

 3. 3. Fler ekobyar, färre miljöproblem? : More ecovillages, less environmental problems?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sandra Ollander; [2020]
  Nyckelord :ekoby; planetära gränser; nedväxt; hållbar utveckling; omställning; ecovillage; planetary boundaries; degrowth; sustainable development; transition;

  Sammanfattning : För att lösa hållbarhetsproblem krävs fokus på mer självförsörjande samhällen som kräver ett lägre behov av konsumtion, energi och transporter då människans nuvarande livsstil och samhällsmål inte går att kombinera med hållbart, klimatvänligt och rättvist. Vår livsstil är dock inte bara orsaken utan även lösningen på hållbarhetsutmaningar. LÄS MER

 4. 4. Annars är vi dödens! : En studie om förutsättningar för samarbete med nyastartup företag för omställning till cirkulär ekonomiinom textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Samer Issa; Marcus Konac; [2020]
  Nyckelord :Textilindustri; linjär värdekedja; cirkulär affärsmodell; hållbarhet; cirkulär ekonomi; triple bottom line; startup företag; etablerade företag; samarbete.;

  Sammanfattning : Dagens textilindustri präglas av en linjär värdekedja och har visat sig orsaka en av världens största negativa miljöpåverkan. I en alltmer växande befolkning och mellanklass ökar efterfrågan på klädprodukter, vilket sätter stor press på utbudet inom textilindustrin som i sin tur exploaterar mer råvaror och material samt orsakar föroreningar i naturen. LÄS MER

 5. 5. Produkters fortsatta livslängd - En kvalitativ studie om återbruksföretags tre nivåer av cirkularitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Eliasson; Julia Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; nivåer av cirkularitet; logistiskt bakåtflöde; återbruk; kundens deltagande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Överkonsumtion är ett av alla hållbarhetsproblem i dagens samhälle. I och med detta har återbruk blivit mer efterfrågat och konsumtion av begagnade produkter och reparationsservice ökar. I samband med denna trend blir det populärt för företag att implementera cirkulära affärsmodeller. LÄS MER