Sökning: "kommunikation b"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden kommunikation b.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig undervisning - religionsdidaktik : Didaktisk och pedagogisk forskning för en icke-konfessionell och likvärdig religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aia Als; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractI den här uppsatsen är syftet att samla ihop didaktisk och pedagogisk forskning som behandlar frågor kring hur en religionsundervisning kan vara icke-konfessionell och likvärdig. Sammanställningen kan användas för alla skolnivåer. I detta SAG  har systematisk sökning via b.la. LÄS MER

 3. 3. #SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? : en analys av unga kvinnors konsumtionsvanor utifrån Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tindra Ekroll Heurlin; Ida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Fast Fashion; #SHEINHAUL; Identitet; Bourdieu.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Scrollandet på medieplattformen Instagram är numera en vardaglig rutin för många unga kvinnor. Plattformen har kommit att bli en viktig plats för bland annat stora fast fashion-företag att marknadsföra sig på. LÄS MER

 4. 4. Det nya digitala teamledarskapet : Performance management i en lärande organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Johansson; Felicia Sehlin; [2022]
  Nyckelord :Digital team leadership; virtual team; performance management; Peter Senge- The fifth discipline; learning organization; digitalization; Digitalt teamledarskap; virtuella team; performance management; Peter Senge- Den femte disciplinen; lärande organisation; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av vår tids största omställningar är digitaliseringen. Den digitala innovationen har varit avgörande och öppnat möjligheter för kommunikation och samarbete hos företag runt om i världen. Virtuella team har kommit att blivit en stor del av dagens arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Elevers läslust i en multimodal litteraturundervisning : En intervjustudie om multimodala medier upplevs kunna påverka elevernas läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Spånberger; [2022]
  Nyckelord :reading pleasure; motivation; multimodal media; transmedia storytelling; Swedish language; läslust; motivation; multimodala medier; transmedialt berättande; svenskämnet;

  Sammanfattning : Research shows that young people of today read less and less fiction based on a negative attitude towards reading. At the same time, multimodal media is an increasingly growing part of what the school is expected to focus on. LÄS MER