Sökning: "konsultbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet konsultbranschen.

 1. 1. Hur anställda påverkas av företagsförvärv och sammanslagningar -En studie av hur kommunikation, personlig identifiering och integrering påverkar motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Andersson; Sofia Hallberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Motivation; Kommunikation; Personlig identifiering; Integrering; Mergers Acquisitions M A ;

  Sammanfattning : Bakgrund: M&A fick redan på 80-talet stort fokus i managementlitteratur dåmer än hälften av alla M&A ansågs vara misslyckade.Misslyckanden beskrevs då bero på att man tappat fokus påmänskliga faktorer som påverkar anställdas motivation. LÄS MER

 2. 2. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar medarbetare till att stanna eller lämna? : En kvalitativ studie om ett konsultföretags utmaningar att behålla medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Gustafsson; Amanda Hultin; [2018]
  Nyckelord :personalomsättning; konsultbranschen; motivation; kunskapssamhället;

  Sammanfattning : Inom konsultbranschen står många arbetsgivare inför utmaningen med att behålla sin personal. För att minska personalomsättningen bör arbetsgivaren se medarbetaren som den viktigaste resursen genom att investera i dem och tillgodose deras behov. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarvarumärke och minskad personalomsättning : En fallstudie för IT-konsultbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Åsa Renström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke ett IT-konsultföretag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper kan använda för att minska sin personalomsättning. Ett arbetsgivarvarumärke kan användas både externt, i syfte att attrahera nya talanger, och internt, i syfte att behålla befintliga talanger och se till att tidigare anställda agerar goda ambassadörer för ett företag. LÄS MER

 5. 5. Konsulters identifiering med organisationen : En kvalitativ studie om hur organisationsidentitet kan marknadsföras internt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Bergström; Annelie Pull; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsultbranschen är en växande marknad där konkurrensen ökar i takt med att personalomsättningen även ökar. Detta innebär ökade krav på konsultorganisationer och hur de hanterar sina anställda med syftet att hålla dem lojala. LÄS MER