Sökning: "konsultbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet konsultbranschen.

 1. 1. Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Framtidens projektledare; projektledning; hard skills; soft skills; digitalisering; globalisering; The future project manager; project management; digitalization; globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. LÄS MER

 2. 2. Konsultens upplevelse av sin yrkesform - En kvalitativ arbetslivspedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bohm; Annelie Bjelkholm; [2020]
  Nyckelord :Hermeneutik; identitet; konsult; konsultbolag; konsultbranschen; lärande; organisationsidentitet; organisationskultur; tillhörighet; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konsultbranschen växer och hur detta påverkar individer, organisationer och samhället diskuteras frekvent i media. I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. LÄS MER

 3. 3. Challenges to Develop and Commercialise Innovations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALICIA JOTOFT; MATTIAS STÅLERED; [2020]
  Nyckelord :Innovation Process; Development and Commercialisation; NPD; Ambidexterity; Innovationsprocess; utveckling och kommersialisering; ny produktutveckling; tvåhänthet;

  Sammanfattning : Digitalisation has changed the way many industries do business, and the consultancy industry has not escaped the challenges these changes can bring. To stay competitive, companies need to explore new products and services, as well as maintain their established businesses. LÄS MER

 4. 4. EMPLOYER BRANDING I SMÅ KONSULTFÖRETAG : En kvalitativ studie om att på ett resurseffektivt sätt attrahera kompetent arbetskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Klingvall; Ida Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; External employer branding; Arbetsgivarvarumärke; EVP; Små företag; Värdeerbjudande; Kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad är kunskapsintensiv arbetskraft (intellektuella, högutbildade och erfarna medarbetare) en bristvara, något som lett till att vikten av employer branding blir allt större. I de företag vilka är i behov av denna kunskapsintensiva arbetskraft, anses medarbetarna vara den mest värdefulla tillgången, och enligt organisationen Sveriges småföretag är denna brist den största anledningen till att små företag inte kan växa och utvecklas. LÄS MER

 5. 5. "There is no business on a dead planet" : En fallstudie av interna kommunikationsprocesser om hållbara arbetssätt i IT-konsultbranschen.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Pettersson; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Green IS; Green IT; Internal communication processes; Information distribution; Communication of sustainability issues; Sustainable working methods; Sensemaking; Double Loop Learning; DLL; Mental models; Systems thinking; Hållbarhet; Grön IS; Grön IT; Interna kommunikativa processer; Kommunikationsprocess; Informationsspridning; Kommunikation av hållbarhetsfrågor; Hållbara arbetssätt; Meningsskapande; Double Loop Learning; DLL; Mental modell; Systemtänkande;

  Sammanfattning : Sustainability has become increasingly important in global debates and in world politics, where the UN has formulated 17 sustainability goals. This has led to increased pressure on companies to focus more on sustainability. LÄS MER