Sökning: "loggboksskrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet loggboksskrivande.

 1. 1. Motivadå? : En fenomenologisk självstudie i tubaövning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johan Lundborg; [2020]
  Nyckelord :motivation; practice; journal; phenomenology; tuba; motivation; övning; loggbok; fenomenologi; tuba;

  Sammanfattning : Denna självstudie handlar om min motivation kopplat till min övning på instrumentet tuba. Syftet med studien är att, ur ett fenomenologiskt perspektiv, belysa aspekter som är viktiga för mig själv när det kommer till vad som gör mig motiverad att öva tuba. LÄS MER

 2. 2. Elevernas delaktighet, erfarenhet och ansvar kring vila på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fredrik Persson; [2019]
  Nyckelord :participation; experiences; responilibility; recovery; Delaktighet; erfarenhet; ansvar; återhämtning; vila;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbetet var att bidra med kunskap om hur elever på fritidshemmet kan vara delaktiga i undervisningen kring vila. Målet med projektet var att möjliggöra för eleverna att finna lugn och ro på fritidshemmet när ramfaktorerna brister. LÄS MER

 3. 3. Vad gör mig motiverad? : En självstudie om motivation i övningsrummet i fenomenologins anda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; practice; factors; phenomenology; life-world perspective and logbook; Motivation; övning; faktorer; fenomenologi; livsvärldsperspektivet och loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på min övning.Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är loggboksskrivande. LÄS MER

 4. 4. ”Oj, vad händer nu?” : En självstudie om pianistens upplevelser av nervositet och oro vid olika uppspelstillfällen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Mariana Edman; [2018]
  Nyckelord :nervousness; anxiety; performance ability; musical performance anxiety; artistical mental training; phenomenology of body; journal notes; video; nervositet; oro; gestaltningsförmåga; musikalisk prestationsångest; artistisk mental träning; kroppens fenomenologi; loggbok; videoinspelning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i kroppens fenomenologi utforska vilka reaktioner som uppstår i kroppen när jag är nervös vid olika typer av framträdanden. Förutom det ska också undersökas mentalträningens betydelse för minskning av stress och nervositet och dess påverkan på min gestaltningsförmåga vid dessa spelningstillfällen. LÄS MER

 5. 5. Arrangering för vokalgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Evelina Landh; [2018]
  Nyckelord :vokalgrupp; a cappella; arrangering; körarrangering; gospel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att synliggöra processen vid arrangerandet av en låt för vokalgrupp i den afroamerikanska genren. Bland annat musikteoriprofessorn Roine Janssons idéer om vokalgruppsarrangering, The Real Groups- och Trey McLaughlins vokalgruppsarrangemang har inspirerat detta arbete. LÄS MER