Sökning: "metodologiska problem i forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden metodologiska problem i forskning.

 1. 1. Den etniska identitetskrisen : En kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niki Pour Metrahi; Yoel Escanilla; [2019]
  Nyckelord :Etnisk identitet; etnicitet; identitet; kultur; kulturell grupptillhörighet; tredje identiteten; blatte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund formar och reflekterar över sin etniska identitet, samt eventuella identitetskriser. En etnisk identitetskris syftar till upplevelsen av inte kunna identifiera sig med någon specifik etnicitet, som en följd av att växa upp med utlandsfödda föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Digital Handel : Utveckling via marknadsföring, försäljning och logistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Maximilian Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Digital Handel; E-handel; M-handel; Marknadsföring; Försäljning; Logistik; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna studie innehåller en beskrivning av digital handel och hur utvecklingen ser ut idag. Problemen som uppstår på grund av den snabbt växande tekniken innebär att data som är relevant inom digital handel ena dagen blir irrelevant dagen därpå. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet på pappret : En diskursanalys av jämställdhetsdokument inom den svenska IT- och teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isa Jennehov; Cecilia Ek; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; policydokument; IT-branschen; teknikbranschen; diskursanalys;

  Sammanfattning : Då administrativa praktiker har fått en allt större roll inom organisationer har texters språkliga betydelse blivit allt viktigare för jämställdhetsarbetet. Det skapade ett intresse hos oss i att undersöka vilka meningar som språket tilldelas inom jämställdhetsarbetet och hur det påverkar konstruktionen av problemrepresentationer. LÄS MER

 4. 4. Mjölksyrabakteriers förekomst i komjölk före och efter experimentellt inducerad mastit : Presence of lactic acid bacteria in cow milk before and after experimentally induced mastitis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Martina Roth; [2018]
  Nyckelord :mjölksyrabakterier; mikrobiota; mjölkkor; mastit; MALDI-TOF MS;

  Sammanfattning : Kojuvret har under lång tid betraktats som ett sterilt organ. Resultat från analyser med moderna metoder som polymerase chain reaction (PCR) och DNA-sekvensering har lett till teorin om att det finns en normal mikrobiota i mjölk och att den har ett endogent ursprung. LÄS MER

 5. 5. Hotellbranschens roll i kampen mot sexhandeln : en studie om det sociala ansvarstagandet bland hotell i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Julia Waage; Peter Laveryd; [2017]
  Nyckelord :sex trade; hotel; social responsibility; csr; sexhandel; hotell; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Turismindustrin är ständigt växande över hela världen och hotellbranschen är den mest betydelsefulla aktören i det turistiska systemet. Därför är det av stor vikt att den tar sin stora roll och så även sitt samhälleliga ansvar på största allvar. LÄS MER