Sökning: "olika kulturmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden olika kulturmönster.

 1. 1. Kommunikation över kulturella gränser : Kultur - ett hinder vid internationella samarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Daniella Eriksson Hörlin; Hanna Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Internationalisering; Kultur; Kulturella skillnader; Interkulturell kommunikation; Hofstede;

  Sammanfattning : Globaliseringen har lett till att länders ekonomi, politik och kultur ständigt integreras och förändras i ett komplext nätverk. Den teknologiska utvecklingen som värderingar medfört har underlättat för snabb och effektiv kommunikation. Detta fenomen sätter krav på företag att vara innovativa och flexibla inför förändringar. LÄS MER

 2. 2. "... en del vill ju bli så där kirurg och vara plugghäst så det skvätter om det, en del bara sitter som ett frågetecken ...." Innehållsanalys av unga vuxnas upplevelser av utbildningsval

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kristin Löfgren; [2008-10-02]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; unga vuxna; utbildningsval; innehållsanalys; Mental health; youth; choice of education; contentanalysis;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 3. 3. Partyprinsessor : om unga kvinnors identitetsarbete och självpresentation och om hur skapandekraften kan användas i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Konstfack

  Författare :Ingela Sjösten; [2006]
  Nyckelord :identitetsarbete; identiteter; unga kvinnor; självpresentation;

  Sammanfattning : Den unga kvinnokroppen som bärare av dolda kulturmönster kan betraktas som ett informationssystem över den kultur vi lever i. Idag är unga kvinnor alltmer utlämnade till starka marknadskrafter och identitetsarbetet har komplicerats av en rad olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Att uppleva hälsa och ohälsa i ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Annette Hemberg; Amira Veletanlic; [2006]
  Nyckelord :litteraturstudie; upplevelse; hälsa; ohälsa; immigranter; annan kulturell bakgrund; Sverige; tillhörighet; främlingskap; förståelse;

  Sammanfattning : Hälsa är ett centralt begrepp för sjuksköterskan. Det finns många definitioner av begreppet men vad som betraktas som hälsa varierar från individ till individ och är förknippat med grundläggande värderingar och kulturmönster. Det finns också många faktorer som kan påverka hälsan. LÄS MER

 5. 5. Kultur, förändring och delaktighet inom sjukvården : sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning av en organisationsförändring

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jeanette Frostemark Pålsson; [2005]
  Nyckelord :organisationsförändringar; sjukvårdsorganisation; sjukvårdspersonal; organisationskultur; konflikter; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationsförändring och dess effekter är något som många upplever. Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett arbetslivspedagogiskt perspektiv beskriva och analysera individers uppfattning av en organisationsförändring inom sjukvården. Uppfattningarna analyseras huvudsakligen ur ett organisationskulturellt perspektiv. LÄS MER