Sökning: "orten språk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden orten språk.

 1. 1. Dialektutjämning i det småländska gränslandet : En studie av kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Dialektbruk; dialektutjämning; gränsområde; småländska; språklig variation; Sävsjö;

  Sammanfattning : Min studie belyser dialektbruk och språklig variation i talat språk i Sävsjö. Tidigare forskning visar att dialekterna i Sverige idag till stor del har jämnats ut, samt att många traditionella drag har försvunnit. Vidare har Sävsjö historiskt sett utgjort ett gränsområde för dialektala drag. LÄS MER

 2. 2. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petronella Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. LÄS MER

 3. 3. Det nyanlända hoppet : En etnologisk studie av immigration och integration i en norrländsk landsbygdskommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Jonna Hylén; [2018]
  Nyckelord :integration; rural; immigration; migration; belonging; integration policy; municipal demographic challenges; integration; landsbygd; invandring; migration; platstillhörighet; integrationspolitik; kommunala demografiska utmaningar;

  Sammanfattning : Studien handlar om immigration i en landsbygdskommun och syftar till att belysa platsens betydelse för integration och etablering med särskilt fokus på landsbygdsspecifika förhållanden. Studien är gjord i Ragunda kommun i Jämtland, en av Sveriges till befolkningen minsta kommuner. LÄS MER

 4. 4. Vi har ingen direkt dialekt : En kvantitativ undersökning av attityd till den egna dialekten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Blidstam; [2016]
  Nyckelord :Dialekt; enkät; landskap; attityd; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökningen är att jämföra attityd till den egna dialekten beroende på var man kommer ifrån och vilken dialekt som talas på orten man växte upp. För att undersöka har följande frågeställningar använts: Hur skiljer sig attityden till den egna dialekten mellan olika områden och spelar faktorer som om informanten bor kvar på orten eller ej och om föräldrarna har samma uppväxtort någon roll? Även frågan om vilken skillnad i attityd till den egna dialekten i jämförelse med tidigare forskning kring attityder till olika dialekter kommer besvaras. LÄS MER

 5. 5. Föreställningar kring talspråk i förorten : En attitydundersökning av och bland flerspråkiga ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linn Molife; [2015]
  Nyckelord :förortsslang; förortssvenska; matched guise; sociolingvistik; attityd;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur ungdomar i en Stockholmsförort uppfattar tio olika talprov från fem olika talare (matched guise). Jag har låtit genomföra en enkätundersökning följt av en gruppdiskussion för att få reda hur ungdomarna uppfattar de olika talproven. Studien är inspirerad av Bijvoet och Frauruds SALAM-studie. LÄS MER