Sökning: "personal engagera"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden personal engagera.

 1. 1. Tillgänglighet i tillgänglighetsredogörelser : Att applicera universell design och klarspråksprinciper på fackspråkliga myndighetstexter som vill förstås.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Segelström; [2022]
  Nyckelord :tillgänglighetsredogörelse tillgänglighet klarspråk textdesign;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates how recipients' understanding and perception of a technical language text is affected by the application of principles and theories connected to plain language, metatext and paratext. My theory is that increased accessibility can be created through use of the above and that we can improve legibility, readability and probably also reading value. LÄS MER

 2. 2. Students' Influences on Sustainability Education : Going Beyond Listening to Students' Voices

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Silvio Niessner; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While many actors agree that higher education plays a key role for a sustainability trans- formation of our society, there is no consensus on how higher sustainability education should look like. In this discourse, the students’ perspectives are currently underrepre- sented and their participation rarely goes beyond passive consultation, which means that they cannot have any real influence. LÄS MER

 3. 3. Syns man inte så finns man inte : En studie om hur småföretag använder sociala medier som marknadsföringskanal för att leda kunden till den fysiska butiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nohad Salame; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Social media marketing; social media; AIDA-model; marketing communication; relationship marketing; WOM; eWOM; small business marketing; interaction;

  Sammanfattning : Dagens digitala teknologi och sociala medier har alltmer satt sin prägel inom handeln och detta beror främst på att majoriteten människor idag har en smartphone där man ständigt är uppkopplad och aktiv inom sociala medier. Sociala medier används idag även av de flesta handelsföretag inom detaljhandeln och fungerar som en plattform där man kan nå ut till en större och bredare publik. LÄS MER

 4. 4. Minoritetsreligioners roll i den svenska skolan : En kvalitativ studie om nio lärares syn på Mellanösterns minoritetsreligioner i gymnasieskolans religionsundervisning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Ardewan Sokawi; [2022]
  Nyckelord :Minority religions; religious education; curriculum and intercultural education.; Minoritetsreligioner; religionsundervisning; läroplan och interkulturell undervisning.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how religion teachers in Stockholm work with minority religions in their classes and examine teachers' views on minority religions' place in religious studies and their relation to the school curriculum. The focus of the study is on Middle Eastern minority religions. LÄS MER

 5. 5. Försvarsmakten wants you? – en fallstudie av Försvarsmaktens arbete inom employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Simon Wallin; Linéah Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Employer branding framework; Swedish armed forces; military context; Employer branding; employer branding framework; Svenska Försvarsmakten; militär kontext;

  Sammanfattning : I en tid då Sverige står inför en alltmer osäker omvärld och en förändrad säkerhetspolitik så behöver Försvarsmakten växa, och därmed rekrytera med bibehållen kvalité på sin personal. Behovet av ett effektivt employer branding arbete har därmed aldrig varit så stort inom Försvarsmakten. LÄS MER