Sökning: "prestationspsykologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet prestationspsykologi.

 1. 1. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 2. 2. "Det är inget fel på din dans, du behöver bara mer självförtroende!" : En enkätstudie om dansares erfarenheter och behov av mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Tuomela; [2017]
  Nyckelord :mental träning; dans; utbildning; prestationspsykologi;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att bidra till ökad förståelse för dansares relation till mental träning. Vilka erfarenheter, upplevelser och behov har dansare av mental träning? Detta undersöktes genom en kvalitativ enkätstudie med 70 respondenter med blandad dansbakgrund och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Att tvingas prestera med prestationsångest : En studie om instrumentalpedagogers förhållningssätt till fenomenet prestationsångest i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Helena Bäckman; [2016]
  Nyckelord :performance anxiety; performance psychology; interwievs; instrumental teachers; music education; students; prestationsångest; prestationspsykologi; intervjuer; instrumentalpedgoger; musikundervisning; elever;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka instrumentalpedagogers förhållningssätt till fenomenet prestationsångest i musikundervisning. Tre instrumentalpedagoger, som är eller har varit aktiva som musiker, har intervjuats utifrån forskningsmetoden kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Mental träning och unga elitidrottare : Behovet och nyttan för framtidens idrottsproffs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sebastian Cordova; [2007]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; mental träning; prestationspsykologi; elitidrottare; golf; tennis;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att identifiera det upplevda behovet och nyttan av mental träning under tävlingssammanhang, för golf- och tennisgymnasieelever. En webbaserad enkät skickades till 258 elever och 154 svar inkom. LÄS MER