Sökning: "samboskap"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet samboskap.

 1. 1. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER

 2. 2. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 3. 3. Älskling, i vilket rum sitter du och arbetar idag? : En användarcentrerad designstudie som undersöker hur en skiljevägg kan möta de behov som finns för dem som arbetar hemifrån under pandemin.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jenny Vestberg; [2021]
  Nyckelord :Produktdesign; forskning genom design; användarcentrerad design; skiljevägg; avskildhet; covid-19; hemarbete; hemmakontor; distansarbete; distansstudier;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete på kandidatnivå inom Produktdesign där användarcentrerad design har använts för att kartlägga problematik, undersöka möjligheter samt finna designlösningar som möter de behov som finns för dem som studerar och arbetar hemifrån i samboskap under covid-19 pandemin. Forskningsfrågan för studien lyder  ”Hur kan man genom design optimera arbetsklimatet i hemmamiljö när man lever i ett samboskap under en pandemi?” Syftet är att sätta en rumsavdelande produkt i kontext till frågan och problematiken som uppstår i hemarbetet. LÄS MER

 4. 4. Familjesammanhållning, en självklarhet för många barn, en omöjlighet för andra - Om rätten till familjeliv, barnets bästa och den reglerade migrationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; migrationsrätt; barnrätt; förvaltningsrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the European Con-vention) states that everyone within the jurisdiction of a Contracting State shall be guaranteed a right to family life. The meaning of the right is above all that the individual enjoys protection against interference from the public sector which may constitute a violation of the individual's right to family life. LÄS MER

 5. 5. Sexträffar : Kvinnors erfarenheter av sexfester, parklubbar och swinging

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Juliette Sténo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien har ämnat att undersöka hur kön, genus och sexualitet kan förstås utifrån kvinnornas berättelse om sina erfarenheter av sexträffar. Metoden som tillämpas är en kvalitativ metod med ungefär en timmes långa, semistrukturerade intervjuer. LÄS MER