Sökning: "sexuella övergrepp och trakasserier"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden sexuella övergrepp och trakasserier.

 1. 1. Ja’ me’ å du me’ - En kvalitativ intervjustudie om narrativets växelverkande betydelser för individ och kollektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cecilia Winning Måwe; [2021-06-10]
  Nyckelord :#Metoo; Narrativ; Berättelse; Skam; KASAM;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka narrativets betydelse för individ ochkollektiv. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tiokvinnor mellan 20 och 65 år, som i någon form har delat en eller flera berättelser i sambandmed #metoo. LÄS MER

 2. 2. Nådde Metoo det journalistiska skrivbordet? : En kritisk diskursanalys om hur rubriksättningen har ändrats efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Victoria Sid; Aliss Rask; [2021]
  Nyckelord :Misshandel; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; våldtäkt; överfallsvåldtäkt; övergrepp;

  Sammanfattning : Hösten 2017 spred sig hashtagen Metoo som en löpeld världen över. Hashtagen skapades föratt väcka uppmärksamhet kring de övergrepp och sexuella trakasserier som kvinnor världen över varit med om under sin livstid. Som en direkt påföljd av rörelsens framfart instiftades en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige - samtyckeslagen. LÄS MER

 3. 3. Jag tror att det sker mer än vad vi ser och vad vi vet : En kvalitativ studie om skolpersonals arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp i grundskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elina Nilsson; Peter Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :School; school staff; preventive work; sexual harassment; sexual abuse; children; adolescents; social media; Skola; skolpersonal; förebyggande arbete; sexuella trakasserier; sexuella övergrepp; barn; ungdomar; sociala medier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how school staff work to counteract sexual harassment and abuse of children, 6 to 16 years of age, online and in real life. The aim of this study was also to investigate the role of norms and norm-creating processes regarding sexual harassment and abuse in school staff’s stories. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors uppfattning om sexuellt våld efter MeToo : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Nielsen; Jenny Landebring; [2020]
  Nyckelord :MeToo movement; Sexual violence; Young woman; Youth guidance centre; MeToo; Sexuellt våld; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har en tredjedel av alla unga kvinnor rapporterat att deras första sexuella möte skett genom tvång. Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige. Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av försämrad fysisk- och mental hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sista spiken i kistan : En diskursanalys av byggbranschens #MeToo upprop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophia Boyden; [2020]
  Nyckelord :#Metoo genus diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka #MeToo uppropet #sistaspikenikistan som skedde inom svenska byggbranschen under hösten 2017. #Metoo spreds på sociala medier först i USA oktober 2017 efter att Harvey Weinstein skandalen uppdagas. LÄS MER