Sökning: "social interaktion skola"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden social interaktion skola.

 1. 1. BETYDELSEN AV MUNTLIG FRAMSTÄLLNING I EN JAPANSK SKOLA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :ANNICA JÄVERBY; [2020-01-08]
  Nyckelord :socialkompetens; fenomenologi; muntlig framställning; japansk skola; japansk skola;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning och bakgrundLäro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet i Japan. Muntlig framställningåterfinns inte i läro- och kursplaner där, så lärarna ställs inte inför en bedömning idenna förmåga. LÄS MER

 2. 2. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 3. 3. Relevant bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Hjelmgren; [2019]
  Nyckelord :bild; bildundervisning; bildlärare; utbildning; pedagogik; didaktik; bildämnet; skola; kursplan; utmaningar;

  Sammanfattning : I en granskning av bildämnet framkommer att det finns tydliga brister vad gäller kompetensen hos bildlärare i förhållande till aktuell kursplan, bland annat vad gäller didaktik. Det har även visat sig finnas negativa attityder gentemot bildämnet och felaktiga föreställningar hos elever om vad som är ämnets kärna. LÄS MER

 4. 4. Språket möjliggör elevers lärande : En studie om språkutvecklande arbete i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Klara Engström; [2019]
  Nyckelord :matematik; språkutvecklande arbetssätt; interaktion; stöttning; undervisning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Klyftan mellan lågpresterande och högpresterande elever i matematik växer och skillnaderna uppstår främst mellan elever med olika sociala bakgrunder samt olika språk (Skolverket, 2016). Elevers språkliga förmågor är något som anses viktiga att utveckla i svensk skola (Skolverket, 2018) och därför bör alla lärare arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av yrkesroll: specialpedagog. : En kvalitativ studie om specialpedagogens yrkesroll inom elevhälsan och i det praktiska arbetet med elever med problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peggy Emanuelsson; Malin Raab Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsa; hemmasittare; problematisk frånvaro; skolk; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vår intervjustudie är att analysera specialpedagogens konstruktioner beträffande det praktiska arbetet och yrkesrollen inom elevhälsan relaterat till elever med problematisk frånvaro. En av studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism där individen betraktas som en social varelse som genom interaktion, samarbete och kommunikation konstruerar och rekonstruerar social verklighet. LÄS MER