Sökning: "sociala medier enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden sociala medier enkätundersökning.

 1. 1. Oetisk marknadsföring i sociala medier : ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Jonsson; William Lundin; Valentina Mikulic; [2020]
  Nyckelord :ethics; marketing; social media; influencer; unethical; marketer; etik; marknadsföring; sociala medier; influencer; oetiskt; kommunikatör;

  Sammanfattning : Teorin som ställs i denna studie är att det utvecklats ny problematik i samband med uppkomsten av marknadsföring i sociala medier. I denna studie identifieras de etiska utmaningarna och hur konsumenterna påverkas av dem. LÄS MER

 2. 2. Den digitala banken : En studie om digitaliseringens inverkan på kundnöjdhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Wennergren; Harnesk Simon; [2020]
  Nyckelord :Digital banking; Customer satisfaction; Digitalization; Customer experience; Digital banking; Kundnöjdhet; Digitalisering; Kundupplevelse;

  Sammanfattning : Banksektorn har genomgått omfattande förändringar till följd av digitaliseringens framväxt. Ett bredare utbud av differentierade produkter har möjliggjort för konsumenter att utföra vardagliga bankärenden på egen hand. LÄS MER

 3. 3. Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion? : En kvantitativ studie om konsumtion av vegetariska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Lindgren; Rasmus Ramström; [2020]
  Nyckelord :content marketing; hållbar konsumtion; vegetariskt;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Marcus Lindgren och Rasmus Ramström   Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi   Datum: 2020 - Juni   Syfte: Syftet är att utifrån konsumentens perspektiv undersöka vilken utformning av content marketing som leder till hållbar konsumtion.    Metod: Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ studie genomförd med en webbaserad enkätundersökning som spreds via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. En studie om svordomar. : Svordomars utveckling och användningsfrekvens.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; språkbruk; tabuord; engelska svordomar; fult språk; kraftuttryck;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av den språkliga varieteten svordomar, vilken svordomskategori som används mest, skillnaden på hur de olika åldersgrupperingarna svär samt notering om en eventuell ökning av dessa på radio, TV samt vissa sociala medier. Syftet inkluderar även en historisk aspekt på individnivå, i huruvida användandet av svordomar förändras från tonårstiden till informanternas nuvarande ålder. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktor Svedlund; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; digital marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. LÄS MER