Sökning: "språk användare"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden språk användare.

 1. 1. Belöningssystem inom språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sebastian Ringvold; Anton Nordness; [2019]
  Nyckelord :Belöningssystem; Språkinlärningsapplikationer; Duolingo; Drops; Streak; Motivering; Spelifiering;

  Sammanfattning : Rewards can be used to navigate a person’s behaviour through stimulation. Knowledge about how humans experience and react to rewards has been of use in many areas, one such example is how retailers use point systems to retain customers. LÄS MER

 2. 2. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER

 3. 3. Designing smart call forwarding: creating a new type of product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Sebastian Karabeleski; Oscar Sigurdsson; [2019]
  Nyckelord :user centered design; creating a new type of product; new type of product; new; designing; smart call forwarding; call forwarding; UCD; designing product; search test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the difficulties in designing new products is the absence of already tried metaphors, designs or ways to talk about the system. This thesis focuses on methods and practises one could potentially use when designing something new - and if there are any challenges one need to aware of as a designer of such a system. LÄS MER

 4. 4. Lättanvänd palleteringsapplikation : Applicering av gränssnittsdesign för äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Larsson; [2019]
  Nyckelord :äldre; gränssnittsdesign; sällananvändare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt. Två gränssnitt jämförs i studien, där en skapad applikation jämförs med en kopia av applikationen, där den enda ändringen som skedde var tillägget av viss gränssnittsdesign för äldre, baserad på tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Relationellt resonerande på ett L2 : Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Petrus Isaksson; [2019]
  Nyckelord :foreign language effect; främmande språk; visuella representationer; transitiva slutledningar; logiskt resonerande; främmandespråkseffekt;

  Sammanfattning : På senare tid har andraspråksforskning visat att användningen av ett främmande språk reducerar tendenser till intuitivt resonerande och beslutsfattande. En sådan främmandespråkseffekt – en s.k. LÄS MER