Sökning: "tv-serie analys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden tv-serie analys.

 1. 1. För att förstå galenskap måste vi tänka galenskap - en kvalitativ innehållsanalys av bakgrunden till kriminalitet hos seriemördare i den verklighetsbaserade kriminalserien Mindhunter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2020]
  Nyckelord :kriminologi; tv-serie; seriemördare; innehållsanalys; populärkultur; socialisation; sociala band; den ideala förövaren; hegemonisk maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det som skildras och berättas inom inom populärkulturen kan ofta spegla vårt moderna samhälles konstruerade syn på kriminalitet och andra former av samhälleliga fenomenen. Seriemördare är i vår tid ett av de största populärkulturella fenomenen men förklaringar till seriemord ges sällan eller på ett förenklat sätt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. "Believe me, past a certain age, a man without a family can be a bad thing!" : En narrativ analys av maskuliniteter i första säsongen av tv-serien True Detective

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Michael Hurtig; Alexander Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Narrative analysis; tv-series; hegemonic masculinity; the professional plot; True Detective; masculinity; Narrativ analys; tv-serie; hegemonisk maskulinitet; the professional plot; True Detective.;

  Sammanfattning : This thesis aims at identifying, through Will Wright methods of narrative analysis, how the different masculinities are represented in the first season of the TV-series True Detective via the protagonists Rust Cohle and Marty Hart. Theories about hegemonic masculinity and Will Wright's theories for narrative analysis are further applied to see how these similarities and differences are formed by what Wright calls “the professional plot". LÄS MER

 4. 4. Gricean Maxims in the TV Series The Office : An analysis of the character Dwight regarding failure to observe Gricean maxims

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johan Lööf; [2018]
  Nyckelord :humor; The Office; Grice s maxims; conversational maxims; violation of maxims.; humor; The Office; Grices maximer; Grices samtalsmaximer; överträdelse av maximer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the rule breaking of Gricean conversational Maxims and how it is used in the TV series The Office. The character Dwight has been in focus, and the main goal of this study is to find out if and how he violates the Gricean Maxims in conversations. LÄS MER

 5. 5. Kan kvinnor prata om något annat än män? : En jämförande narrativ analys av Tv-serierna Skilda världar och SKAM

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Eleonora Jevrell; [2017]
  Nyckelord :Narrative analyses; Gender; Tv-series; Women; Gender roles; SKAM; Skilda världar; Vladimir Propp; Narrative analysis; tv series; women; gender role; Skam; Skilda världar; Vladimir Propp; Narrativa analyser; Tv-serie; Kvinnor; Könsroller; SKAM; Skilda världar; Vladimir Propp;

  Sammanfattning : “Can women talk about anything but men? – a comparative narrative analysis of the television series “Skilda världar” and “SKAM””   The purpose of this study is to compare how young women are portrayed in two different Scandinavian television shows. Especially which roles they are given as young women in different decades since the television shows were aired with a 19-year time difference. LÄS MER