Sökning: "utvecklingsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet utvecklingsorganisation.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 2. 2. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 3. 3. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 4. 4. En skolas ledningsgrupp och dess arbete : En fallstudie av en ledningsgrupps arbete med fokus på vilka frågor de hanterar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Lundén; [2020]
  Nyckelord :management group; development organisation; management organisation; development issues; management issues; school development; distributed leadership; case study; ledningsgrupp; utvecklingsorganisation; driftsorganisation; utvecklingsfrågor; driftsfrågor; skolutveckling; distribuerat ledarskap; fallstudie;

  Sammanfattning : This study focuses on the diverse leadership issues a Swedish primary school faces when responsibilities are not clearly defined between the management/operative organisation and the development organisation. To illustrate this, research results are analysed using Liljenberg’s model ‘Tensions in relation to the development aspects of school organisation’. LÄS MER

 5. 5. A performance measurement framework for R&D activitiesIncreasing transparency of R&D value contribution

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ALEXANDER LARSEN; PONTUS LINDQUIST; [2016]
  Nyckelord :performance measurement framework; performance measurement systems; R D; prestationsmätningsramverk; prestationsmätningssystem; värdeskapande inom FoU;

  Sammanfattning : To measure the performance of research and development organizations has long been a difficult task and still is partly due to the complex nature of its processes and activities, but also since the outcome in many cases can be seen first after many years. Also, the outcome is dependent on efforts from several other business functions within an organization. LÄS MER