Sökning: "vad är en bra bok"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden vad är en bra bok.

 1. 1. ”Asså, läsning är ju ändå rätt så kul” : En studie om högstadieelevers inställning till den skönlitterära läsningen i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Ellen Hermansson; [2020]
  Nyckelord :läsmotivation; högstadiet; skönlitteratur; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Mycket av den forskning som finns idag visar att läsmotivationen hos skolungdomar sjunker. I denna studie undersöks högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt undersöks hur det går att förändra de attityder som finns. LÄS MER

 2. 2. Livskunskap ur ett bokperspektiv : En undersökning om hur lärare och elever i årskurs 4–6 arbetar med och upplever skönlitteratur i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Kivi; Nathalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; undervisning; skönlitteratur; läsande förebild; läsning; barn- och ungdomslitteratur; läslust; bokval;

  Sammanfattning : Det här är en kombinationsstudie som innefattar intervjuer med sex lärare och en enkät med femtiofyra elever. I studien tar vi reda på varför lärare arbetar med skönlitteratur i sin undervisning, hur de undervisar om skönlitteratur, vad de väljer ut för skönlitterära texter och hur de främjar läslusten hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. "Vi ses i Nangijala!" : En studie av barnlitteratur som används i grundskolan med temat döden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erika af Petersens; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; barn i sorg; döden; föreställningsvärld;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur döden skildras i barnlitteratur. Materialet utgörs av sex stycken barnböcker som har valts ut med kriterierna popularitet, årskurs och en variation av författare. LÄS MER

 4. 4. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 5. 5. ”Det är bra att man läser i smågrupper för då förstår man bättre” : En etnografisk studie om läsundervisning i en årskurs 8

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :läsundervisning; lässtrategier; litteratursamtal; inkludering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring läsundervisning och med stöd i en etnografisk forskningsansats har jag studerat hur läsundervisningen utformats i en årskurs 8 i ämnet svenska. Genom observationer och intervjuer av läraren och eleverna beskriver jag de intentioner läraren hade med sin undervisning och hur den sedan blev i praktiken. LÄS MER