Sökning: "vad är global marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden vad är global marknad.

 1. 1. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. LÄS MER

 2. 2. En semiotisk studie av Volvo Trucks kampanjfilmer med fokus på den nordamerikanska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Pennsäter Åkesson; Evelina Alm; [2018]
  Nyckelord :Volvo Trucks Northamerica; semiotic; campaign; culture;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes för att undersöka hur Volvo Trucks som globalt företag i Nordamerika riktar sin kommunikation gentemot mottagare i kampanjfilmer. Varav vi har tittat på två som är skapade med att främst rikta sig till den nordamerikanska publiken och den tredje till den globala. LÄS MER

 3. 3. Falska toner bland rena motiv – en "intressekonflikt" mellan upphovsrätt, skyddstid och innovation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Ahlbäck; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt; skyddstid; teknikutveckling; innovation; musik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Teknikutvecklingens frammarsch har tillsammans med den kommersiella upphovsrättsmarknaden fått rättsområdet att utvecklas till något nytt – ett multinationellt ekonomiskt verktyg, som reglerar över ekonomisk tillväxt, ökad konkurrens, social sysselsättning och innovation. Teknikutvecklingen gjorde sig dock till en del av upphovsrätten långt innan lagstiftaren erkände eller insåg vidden av teknikens innebörd. LÄS MER

 4. 4. Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2017]
  Nyckelord :Lentinula; Pleurotus; svamp; lignocellulosa; restprodukter; odlingssubstrat; enzymer; substrattillverkning; saprotrof;

  Sammanfattning : Sedan tidigt 2000-tal har den globala produktionen för matsvamp varit under stor tillväxt för att förse en växande marknad, vilket har bidragit till att vednedbrytande matsvampar som ostronskivling och shiitake har börjat få allt större erkännande i västvärlden, där champinjon fortfarande dominerar. För inhemsk produktion av matsvamp är svenska svampodlare till stor del beroende av import av odlingssubstrat, vilket är märkligt då förutsättningarna för dess tillverkning även bör finnas i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Platsen, staden och varumärket : En kvalitativ studie om varumärket Sundsvall - Norrlands Huvudstad

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Fischer; Christoffer Andrä; [2017]
  Nyckelord :Place branding; Sundsvall; Varm och kall marknadsföring; Positionering; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Vad gör egentligen att städer måste marknadsföra sig som ett varumärke? Det finns de som påstår att teknikens frammarsch och globaliseringen i världen har gjort att städer måste tävla mot varandra för att vara attraktiva turistmål, arbetsplatser och kulturellt viktiga platser att besöka (Riza, Doratli & Fasli, 2012:293). Turismen exempelvis är viktig då det direkt och indirekt skapar olika arbetstillfällen för regionen, vilket i sin tur hjälper till med att skapa högre skatteintäkter (Gertner & Kotler, 2002:255). LÄS MER