Sökning: "vad är global marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden vad är global marknad.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering - Hållbart företagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennifer Linnea Victoria Hemberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sustainable development is a concept that has long been a current global issue and over the past two decades sustainable entrepreneurship has also come to play an increasingly important role in our global world. Awareness has increased among both stakeholders and consumers, which means that more and more people care about how, where and by who products are manufactured and services are provided. LÄS MER

 2. 2. Värdering av kommersiella fastigheter baserat på ortsanalys : Fastighetsägare bör ha ett geografiskt diversifierat bestånd

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Richard Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Valuation; Region analysis; Volatility; Risk; Fastighetsvärdering; ortsanalys; volatilitet; risk;

  Sammanfattning : Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har bidragit till att driva upp priserna på fastigheter i allmänhet och inom de geografiska områden där institutionella och internationella aktörer investerar i synnerhet.Detta arbete jämför olika geografiska kontorsmarknader från ett investerarperspektiv, med syfte att kartlägga i vilken typ av geografiskt läge direktägda fastigheter ger starkast risk-justerad avkastning för en långsiktig investerare. LÄS MER

 3. 3. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. LÄS MER

 4. 4. En semiotisk studie av Volvo Trucks kampanjfilmer med fokus på den nordamerikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Pennsäter Åkesson; Evelina Alm; [2018]
  Nyckelord :Volvo Trucks Northamerica; semiotic; campaign; culture;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes för att undersöka hur Volvo Trucks som globalt företag i Nordamerika riktar sin kommunikation gentemot mottagare i kampanjfilmer. Varav vi har tittat på två som är skapade med att främst rikta sig till den nordamerikanska publiken och den tredje till den globala. LÄS MER

 5. 5. Falska toner bland rena motiv – en "intressekonflikt" mellan upphovsrätt, skyddstid och innovation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Ahlbäck; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt; skyddstid; teknikutveckling; innovation; musik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Teknikutvecklingens frammarsch har tillsammans med den kommersiella upphovsrättsmarknaden fått rättsområdet att utvecklas till något nytt – ett multinationellt ekonomiskt verktyg, som reglerar över ekonomisk tillväxt, ökad konkurrens, social sysselsättning och innovation. Teknikutvecklingen gjorde sig dock till en del av upphovsrätten långt innan lagstiftaren erkände eller insåg vidden av teknikens innebörd. LÄS MER