Sökning: "vad betyder education på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad betyder education på svenska.

 1. 1. Bara för att du inte kan svenska språket så betyder det ju inte att du inte kan : En kvalitativ intervjustudie kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Haglund; [2020]
  Nyckelord :teachers perception; newly arrived pupils; civic education; increased knowledge; interview study; lärares uppfattningar; nyanlända elever; So-ämnena; kunskapsutveckling; intervjustudie;

  Sammanfattning : I skolan ställs mycket höga förväntningar på nyanlända elever, då de förväntas lära det svenska språket parallellt med ämneskunskaper. Många lärare saknar dock kompetens i hur de ska främja nyanlända elever språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Elevers känsla av sammanhang i matematikämnet på högstadiet : en studie om intensivundervisningens effekter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Persson; [2020]
  Nyckelord :Comprehensibility; intervention; manageability; mathematics; meaningfulness; sense of coherence; special education teacher;

  Sammanfattning : Skolverkets statistik visar att matematik är det kärnämne där svenska elever presterar lägst. Denna studie undersöker om intensivundervisning av fem elever i matematiksvårigheter i årskurs 7 kan stärka deras känsla av sammanhang (KASAM) inom matematiken enligt Antonovskys teori. LÄS MER

 3. 3. Låg- och mellanstadielärares attityder till religionsundervisning : En enkätstudie om nivån på undervisningen i religionskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniella Järpenberg; [2019]
  Nyckelord :religion; religious education; elementary school; attitudes; level; knowledge; teachers; RE; religion; religionsundervisning; grundskolan; attityder; nivå; kunskap; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Religious education is one of the subjects that’s included in the Swedish schools’ curriculum. This means that religion will be taught in school, from a low age. LÄS MER

 4. 4. Titta pappa vem som kommer på besök, nu kommer mamma - en kvalitativ studie om kvinnliga familjeförsörjare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Niklas Nooni; Sunna Sveinsdóttir; [2018]
  Nyckelord :Breadwinning; female breadwinner; gender and work; gender roles; masculine domination; symbolic violence;

  Sammanfattning : Since the industrialization, the role of breadwinning has been part of the male gender identity. Even though it today has become more common with female breadwinners, the previous assumption of the man as a breadwinner is still a norm in society. This study examines what this norm breaking means for women and their relationships with their men. LÄS MER

 5. 5. Hur ska jag hantera moms om jag vill sälja en app inom EU?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Salö; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; momsrätt; Tax law; VAT-law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and clarify how an app manufacturer should handle VAT regarding apps sold to users within the EU. By investigating what VAT is, and deciding which state has the right to receive VAT for each product sold, I will show how VAT should be handled in different situations. LÄS MER