Sökning: "vem läser"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vem läser.

 1. 1. Skönlitteratur som läromedel i SO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Kunskapskälla; Läromedel; Samhällsorienterade ämnen; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på hur lärare använder den skönlitterära boken i SO-ämnena. Utifrån de didaktiska frågorna Varför, Vad, Hur och För Vem? har jag genom kvalitativa intervjuer undersökt sex lärares, i årskurs 1-6, arbete med skönlitteratur i SO. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur som läromedel i SO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Läromedel; Kunskapskälla; Skönlitteratur; Samhällsorienterade ämnen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på hur lärare använder den skönlitterära boken i SO-ämnena. Utifrån de didaktiska frågorna Varför, Vad, Hur och För Vem? har jag genom kvalitativa intervjuer undersökt sex lärares, i årskurs 1-6, arbete med skönlitteratur i SO. LÄS MER

 3. 3. Formativ kamratbedömning i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Henrik Schavon; [2017]
  Nyckelord :formativ bedömning; feedback; lärande;

  Sammanfattning : Studien i detta arbete utfördes våren 2017 under min del av den verksamhetsförlagdautbildningen. Studien syftar till att ta reda på om elever som läser biologi pågymnasieskolan upplever att de skriver en bättre laborationsrapport omkamratbedömning används, samt att ta reda på hur elever upplever att lämna ifrånsig sin rapport för att få feedback av en klasskamrat. LÄS MER

 4. 4. Public service på agendan : – Att finnas eller inte finnas på digitala plattformar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Mollstedt; Agnes Hedin; [2017]
  Nyckelord :Digitala medielandskapet; Sociala medier; debatt; SVT; Public service; Kritisk diskursanalys; Kommersiella medier;

  Sammanfattning : Medielandskapet förändras ständigt. Medier konvergerar och den digitala utvecklingen innebär nya utmaningar för traditionella medier. Olika åsikter om huruvida public service ska finnas och hur de i så fall bör verka på sociala medier har gett upphov till en debatt i svensk press. LÄS MER

 5. 5. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER