Sökning: "verksamhetsstyrning modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning modeller.

 1. 1. Är BIM framtiden för byggbranschen? : En kvalitativ studie om digitalisering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Evelina Fyhr; Maria Hansson; [2021]
  Nyckelord :BIM; Bygg; Verksamhetsstyrning; Digitala modeller; Byggföretag; Digitalisering; Projektering; Konstruktion; Underhåll;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how construction companies can use digital models of construction works in community construction and what it provides for advantages and disadvantages as well as risks for companies. The study will also consider obstacles and opportunities that BIM entails, as well as BIM's opportunities for development. LÄS MER

 2. 2. Patienttransporter en del av den komplexa sjukvårdsmiljön: En kvalitativ studie av patienttransportörerna på Malmö Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Meral Rustemovska; Daniella von Freytag-Loringhoven; [2020]
  Nyckelord :Intern sjukhustransport; patienttransporter; lean; förbättringsarbete. In-house hospital transportation; internal patient carriers; improvement work.; Medicine and Health Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har vi studerat de interna patienttransportörernas arbetsflöde och det förändringsarbete som finns inom lean. Vi har även belyst medarbetarnas värdeskapande och välmående i vårds- och arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Mål i samverkan och konflikt -En fallstudie hur prioritering och avvägning påverkar Regionsservices organisationsnivåer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Jenny Johansson; [2014-06-11]
  Nyckelord :Konfliktrelaterade mål; Matsvinn; Målprogrammering; Offentlig sektor; Organisationsnivåer; SBSC;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regionservice är en del av Västra Götalandsregionen vars uppgift är att tillhandahålla regionen med olika tjänster. En av tjänsterna som erbjuds är Restaurang och Café, vilken årligen går med förlust. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning inom en offentlig organisation : En fallstudie av styrningens utformning och praktiska tillämpning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Larisa Ahlin; [2014]
  Nyckelord :management control; public sector; performance management; balanced scorecard; congruence; ekonomistyrning; offentliga organisationer; verksamhetsstyrning; balanserade styrkort; kongruens;

  Sammanfattning : SammanfattningOffentliga organisationer är ofta komplexa vilket innebär utmaningar i utformning och genomförande av styrning. Ett flertal internationella studier har publicerats om styrning inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning på vårdcentraler : Hur nyckeltal används

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Åstenius Näslund; Raheleh Kavianfard; [2013]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; Nyckeltal; Hälso- och sjukvård; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra tre vårdcentraler i Stockholms läns landsting med avseende på hur de arbetar med nyckeltal i sin verksamhetsstyrning.Uppsatsen är utförd genom en flerfallsstudie och är baserad på både primär- och sekundärdata. LÄS MER