Sökning: "Droger och missbruk"

Visar resultat 11 - 15 av 152 uppsatser innehållade orden Droger och missbruk.

 1. 11. Vågen in och vägen ut ur missbruket : Blandmissbruk hos män i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dajana Lindkvist; Munira Hassan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur människor lever frittfrån droger efter en lång tid av missbruk, hur de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som länge har levt med missbrukoch som idag har lämnat missbruket bakom sig. LÄS MER

 2. 12. Riskfaktorer och alkohol- och narkotikaproblematik : En tvärsnittsstudie vid Maria-mottagningar i Sverige. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elina Nilsson; Christian Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Risk- and protective factors; drugs; substance use; alcohol; drugabuse; difficulty; frequency; gender differences; Risk- och skyddsfaktorer; narkotika; alcohol; missbruk; svårighetsgrad; frekvens; könsskillnader;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan missbrukets svårighetsgrad av alkohol och narkotika och ett antal riskfaktorer hos ungdomar som varit inskrivna på någon av landets Maria-mottagningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickor i detta avseende. LÄS MER

 3. 13. "Vad du behöver göra är att bestämma dig för att bli drogfri och följa den planen" : En netnografisk studie om missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erik Ambjörnsson; Jimmy Fungmark; [2018]
  Nyckelord :Abuse; addiction; addiction treatment; alcohol; drugs; stigma; Missbruk; missbruksvård; alkohol; droger; stigma;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research the effect stigmatization has on alcohol and drug abusers. Furthermore the purpose is to understand if stigmatization prevents people from seeking professional treatment in order to overcome their addiction. LÄS MER

 4. 14. Omvårdnad av personer med missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger i somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Björlin; Anette Eriksson; [2018]
  Nyckelord :abuse; addiction; experience; nurse; beroende; erfarenhet; missbruk; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med missbruk och/eller beroende finns i samhället och är en ökande grupp. Sjukdomar till följd av missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger leder till behov av vård i olika vårdenheter. LÄS MER

 5. 15. Vårdpersonalens attityd till alkohol- och drogmissbrukare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathias Johannesson; Lisa Viberg; [2018]
  Nyckelord :Vårdpersonal; attityder; alkohol; droger; missbrukare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av alkohol och droger är ett globalt problem. Droganvändandet påverkar många människor och sätter stora krav på samhället. Missbruket är ett hot mot hälsan och därför möter sjukvården dessa människor i stor utsträckning. Forskning visar att det finns en negativ syn på personer med ett missbruk inom vården. LÄS MER