Sökning: "Emotional benefits"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Emotional benefits.

 1. 1. ”Hjälplös fast man önskade att man kunde rädda världen” - Tjejjourstjejers syn på rollen som stödjare via chatt och deras motivationskrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Norrman; Abbie Mellström; [2021]
  Nyckelord :young women empowerment centre; online chat counselling; volunteer emotional impact; volunteer motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how volunteers within young women online support chat experienced their supportive role. Further we wanted to explore what motivated these volunteers to continue with their voluntary work within the online support chat. LÄS MER

 2. 2. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER

 3. 3. Investigating Perceive Value in B2B Setting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Shubham Ambekar; Danny Duke Samuel Jonathan Andrews; [2021]
  Nyckelord :Customer Perceived Value; Functional value; Social value; Emotional value; Laddering technique; Value Hierarchy Model; B2B Marketing;

  Sammanfattning : Value is fundamental in business-to-business marketing, where marketing revolves around the term value. Understanding the value of offering through customers' eyes is important for business success. Due to the subjective nature of value, it's imperative to understand the value based on the customer's individual interpretation. LÄS MER

 4. 4. Organizational AI Readiness : Evaluating Employee Attitudes and Management Responses

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lina Ek; Sanna Ström; [2021]
  Nyckelord :AI; AI readiness; change attitudes; change management; emotional attitudes; employee attitudes; Industry 4.0; rational attitudes;

  Sammanfattning : Background - As a result of the latest advances in artificial intelligence (AI), the world ofbusiness is facing a major transformation where basic organizational principlesare redefined initiating a new era. It is predicted that AI in the coming decadeswill make a significant imprint and organizations aiming to stay at the forefrontcannot afford not to change. LÄS MER

 5. 5. Why do newly graduated students choose to apply for jobs in small cities? : A Bachelor thesis exploring what newly graduated students consider being an attractive employer in a small city.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Emanuelsson; Victoria Hultberg; Wilma Fridell; [2021]
  Nyckelord :Employer attractiveness; small city; newly graduates; functional benefits; emotional benefits; motivational benefits; reputation; recruitment; location;

  Sammanfattning : Background: Employer branding is a concept that describes a company's reputation as a work place. Working with the employer brand can help companies to attract talented employees and also retain them in the company. It is therefore important that companies understand what makes an employer attractive in order to appeal and retain employees. LÄS MER