Sökning: "Ethnic groups in sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Ethnic groups in sweden.

 1. 1. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 2. 2. Majoritetens etermedia : En studie om hur intervjupersoners etnicitet representeras och gestaltas i Malou efter tio.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lana Zand; [2021]
  Nyckelord :Malou efter tio; etnicitet; representation; gestaltning; TV4; genus;

  Sammanfattning : Title: The majority’s ether media Author: Lana Zand Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 52 In this thesis, 161 interviews of the Swedish morning-show Malou efter tio have been analyzed to find out how the social construct of ethnicity is framed, but also represented.  Purpose: the purpose of this thesis is to examine the frequency and framing of ethnicity in the morning-show. LÄS MER

 3. 3. Ordning och oreda : En innehållsanalys av framställningen av den romska befolkningen i två svenska dagstidningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :August Larsson; Carolina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :romer; Mary douglas; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The Romani people have, since their arrival in Europe during the turn of the last millennia, been the subject of stigmatization and hatred. Despite efforts to end discrimination against the Romani population, they remain one of the most stigmatized groups throughout Europe. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Unga Män Om Den Psykiska Hälsan : En Kvalitativ Studie Ur Unga Mäns Perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tewelde Milka; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A good mental health is a basis for good quality of life and for everyday life to function well. The contrary to good mental health is mental illness, which is one of the most public health problems in Sweden whose ultimate consequence can lead to suicide and other bad habits. LÄS MER