Sökning: "Förändring av ämnesplan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Förändring av ämnesplan.

 1. 1. Gymnasiefysikens meteorologiinnehåll : En metodkombinationsstudie om hur klimat och väder implementerats i fysikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Joakim Borgemo; Richard Roth; [2018]
  Nyckelord :Interview; Text analysis; Meteorology; Climate and weather; Course plan; Curriculum changes; Upper secondary school; Socio-Scientific Issues; SSI; Intervju; Textanalys; Meteorologi; Klimat och väder; Kursplan; Förändring av ämnesplan; Gymnasiet; Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll; SNI.;

  Sammanfattning : Studien undersökte implementeringen och undervisningen av klimat och väder som år 2011 lades till under Fysik 1 i den svenska gymnasieskolan. Undersökningen använde sig av metodkombination som omfattade lärarintervjuer kompletterade med intervju av ett undervisningsråd på Skolverket och med textanalys av kursböcker. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg inom matematikundervisningen i samband med den nya ämnesplanen i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Hallström; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; gymnasium; kvantitativ; matematikundervisning; reviderad ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökande uppsats är att utreda hur digitala verktyg används i matematikundervisningen idag och hur stor förändring den kommande revideringen av ämnesplanen kommer kräva av lärare och skolor när det gäller matematikundervisningen. Undersökningen sker via en enkätundersökning som skickats ut till matematiklärare i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Den goda kunskapen

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fredrik Eriksson; [2014]
  Nyckelord :kunskap; ontologi; epistemologi; hermeneutik; Aristotles; episteme; techne; fronesis; Svenska; ämnesplan; textanalys; läroplan; bildning;

  Sammanfattning : Detta arbete cirkulerar det vida begreppet kunskap. Genom att fokusera begreppet till en bestämd ontologisk och epistemologisk sfär, och med hjälp av Aristoteles kunskapsanalys konkretisera det, tillämpas ett analytiskt greppbart kunskapsbegrepp på gymnasieskolans svenskämnesplan. LÄS MER

 4. 4. En gymnasieantologi i förändring : En jämförelse mellan två upplagor av Svenska timmar: Antologin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Friberg; [2013]
  Nyckelord :gymnasiet; kursplan; litteraturundervisning; litteraturhistoria; skola; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historieundervisningens förändring : En studie av målen i 1994 års kursplan och 2011 års ämnesplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation;

  Författare :Maria Lindström; Johan Englin; [2011]
  Nyckelord :Kursplan; ämnesplan; ämnesdidaktik; historia;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den gamla kursplanen i historia från 1994 skiljer sig från den nya ämnesplanen i historia från 2011.Metoden för uppsatsen är en dokumentanalys av styrdokumenten: Kursplanen från 1994 och Ämnesplanen skriven 2011 samt att koppla detta till relevant historiedidaktisk litteratur. LÄS MER