Sökning: "Johannes Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Johannes Nilsson.

 1. 1. Aktiv modul till läggararm : Kontrollerad kabelupptagning till trumma

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Per Nilsson; Johannes Örberg Kada; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skaltek utvecklar och tillverkar utrustning för kabelhantering. En produktgrupp rör avrullning och upptagning av kabel på trumma som används vid tillverknings- och omspolningslinor. Kablar kan vara allt från tunna enkelledare i elektronik till havskablar mellan kontinenter. LÄS MER

 2. 2. Lönsamt att vara hållbar? : en eventstudie om ESG-nyheters påverkan på företags avkastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johannes Jeppsson; Alexander Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ESG; hållbarhet; eventstudie; intressentmodellen; OMX30; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Sustainability is a common term in media and aims to take care of your own needs without compromising for future generations. ESG (environmental, social and governance) origins from CSR and SRI and is an important term in capital markets because of a new EU-directive was introduced in 2017. LÄS MER

 3. 3. Basen som kvalitetsmarkör : Förhållandet mellan basninvå och kvalitetsuppfattning vid lyssning i hörlurar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johannes Loor; Martin Linder Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bas; frekvensåtergivning; kvalitetsupplevelse; hörlurar; musik;

  Sammanfattning : Bas är en viktig komponent i musik och har i moderna genrer generellt fått uppta en allt större del av ljudbilden. Preferenser om basnivåer samt vad som anses vara ett kvalitativt ljud är dock subjektivt. Detta öppnar upp för många intressanta frågor gällande vår uppfattning av kvalitet och dess koppling till bas. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av drönare för tillståndsbedömning av järnvägsterräng

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik; Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Fredrik Wahlstedt; Johannes Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Drones; condition assessment; inspection; railway; railway infrastructure; railway terrain.; Drönare; tillståndsbedömning; inspektion; järnväg; järnvägsinfrastruktur; järnvägsterräng.;

  Sammanfattning : Inom järnvägsunderhåll är tillståndsbedömning en viktig del för att kunna få ett mer effektivt förebyggande underhåll, samt uppfylla krav på säkerhet och tillgänglighet. Förvaltning av järnvägsinfrastrukturen är en del av Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg, ny och innovativ teknik är ett sätt att effektivisera förvaltningen där drönare är ett intressant exempel. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i byggprojektering : En studie över användandet av agila ärendehanteringsverktyg inom byggprojektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Maria Roland Sandblad; Johannes Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Jira; Kanban; Atlassian; Uppsala University; Ångström Laboratory; Project planning; Jira; Kanban; Atlassian; Uppsala universitet; Ångströmlaboratoriet; Projektplanering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en konservativ bransch som länge har setts som motsträvig och traditionell. Detta har resulterat i en långsam utveckling av kommunikationsmönster och former för ledning och samverkan i branschen. LÄS MER