Sökning: "Julia Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Julia Mårtensson.

 1. 1. Patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni En kvalitativ litteraturstudie : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Mårtensson Eklund; Julia Elvin; [2021]
  Nyckelord :self-care; hypertension; patient; qualitative research; experience; Egenvård; hypertoni; patient; kvalitativ forskning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett stort och växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige.  Diagnosen ökar risken för utveckling av allvarliga och potentiellt dödliga följdsjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt. Den initiala behandlingen vid hypertoni är icke farmakologisk och med rätt insatser kan utveckling av sjukdomen bromsas. LÄS MER

 2. 2. Utvecklad hanteringsprocessför hantering av kränkandesärbehandling : En studie genomförd på Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Julia Hansson; [2020]
  Nyckelord :abusive discrimination; AFS 2015:4; AFS 2001:1; investigation; management; procedures; process.; AFS 2015:4; AFS 2001:1; arbetssätt; hantering; kränkande särbehandling; process; utredning.;

  Sammanfattning : Det har i spåren efter svenska #metoo-rörelsen kunnat konstaterats att det råder en stor okunskap hos arbetsgivarna om de regler som gäller vid hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I ett försök att göra en förändring till det bättre har därmed Region Gotlands hantering av kränkande särbehandling studerats. LÄS MER

 3. 3. Lika barn leka bäst : vegodejting som vägen till lycklig kärlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Nätdejting; vegodejting; niche dating; nischade dejtingsajter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I ett samhälle där fler skiljer sig och färre gifter om sig vänder sig fler till internet med förhoppningen att hitta sin nya kärlek. Tidigare studier som berör ämnet nätdejting diskuterar ofta mainstream-sajter och användarnas självpresentation. LÄS MER

 4. 4. "Man vill ju bryta sig loss men det går inte" : en kvalitativ studie av debatten kring Instagrams nya uppdatering, systemstyrda algoritmer och hur dessa förhåller sig till en upplevd frihet och kontroll online

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Mårtensson; Clara Kirandonis Persson; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 15 mars 2016 offentliggjorde Instagram hur applikationens kommande uppdatering ska fungera i praktiken. Företaget berättade att på grund av att personer ofta missar sina vänners Instagram-uppdateringar så ska Instagram nu – efter den tidigare kronologiska ordningen i innehållet – styras av algoritmer, alltså system som baseras på användare och olika typer av aktivitet. LÄS MER

 5. 5. "Gör som jag säger, tänk som jag vill" : Värdegrunder som identitetsstyrning inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Mårtensson; Carolina Blomgren; [2016]
  Nyckelord :Värdegrunder; identitetsstyrning; organisationsidentitet; medarbetare;

  Sammanfattning : Företag lägger ofta betydande resurser på att stärka sitt varumärke där en stor del av dessa resurser läggs på att utbilda och anpassa de anställda till organisationen. För att attrahera, behålla och motivera medarbetare samt upprätta ett konkurrenskraftigt varumärke etablerar många organisationer idag värdegrunder som viktigt direktiv i strävan efter en framgångsrik verksamhet. LÄS MER