Sökning: "Karin Alm"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Karin Alm.

 1. 1. Lärorika barn leka bäst : Ideologiska dilemman i pedagogiska planeringar för fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Alm; Adam Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barnperspektiv; Fritidshem; Pedagogiska planeringar; Pedagogisk styrning; Diskursanalys; Ideologiska dilemman.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora förändringar. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekarien som gränsöverskridare : en studie av skolbibliotekariers roll i skolans praktiklandskap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Karin Blom; Linnea Tell; [2017]
  Nyckelord :ALM: library and information studies; school librarian; profession; community of practice; landscape of practice; boundary object; broker; systems convener; guided inquiry; video interview; ABM: biblioteks- och informationsvetenskap; skolbibliotekarie; praktikgemenskap; praktiklandskap; gränsöverskridande objekt; medlare; sammankallande; vägledd undersökning; intervju via videosamtal; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Studies show that collaboration between teachers and school librarians has a positive impact on students’ learning. However, the school librarian’s function and integration in the school’s educational activities can strongly vary. The librarian’s professional role has furthermore been a question for debate by both librarians and academics. LÄS MER

 3. 3. Läsning som gör skillnad : bibliotekariers arbete ur ett biblioterapeutiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mark Wallenius; Karin Bjerefeldt; [2014]
  Nyckelord :ALM; library and information studies; bibliotherapy; library; librarians; profession theory; jurisdiction ABM; biblioteks -och informationsvetenskap; biblioterapi; bibliotek; bibliotekarier; professionsteori; jurisdiction; litteraturförmedling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The term bibliotherapy is well known in several scientific fields as well as among practitioners in the US and in the UK, but in Sweden there seems to be a more modest use of the term as well as presence of practical bibliotherapeutic activity. On the other hand, some of the effects of reading that are commonly associated with bibliotherapy in the scientific literature seems to be similar to the effects often mentioned in connection with the literature mediation that is performed and discussed in Sweden today. LÄS MER

 4. 4. Ovan regnbågen : inkluderande hbtq-arbete i Hallonbergen och på andra folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Eleonor Pavlov; Karin Westeman; [2013]
  Nyckelord :ALM; library and information studies; public libraries; LGBTIQ; queer theory; knowledge organization. – ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; hbt-certifiering; hbtq; queerteori; kunskapsorganisation.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Our aim is to study if and how LGBTIQ has been made invisible in the public library context, and how this can be countered. In order to do this, we have studied the public library of Hallonbergen, located in Sundbyberg, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara fjärrlån? en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Malene Jensen; [2012]
  Nyckelord :learning and identity; librarians supportive work towards scentists; Scholarly communication; research librarians; library and information studies; ALM; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; library and information science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master's thesis is twofold. Firstly, the purpose is to illuminate how librarians at seven different faculties at the Lund University Libraries define their supportive work towards scientists. LÄS MER