Sökning: "Kim David"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kim David.

 1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 2. 2. Från bok till cyberbok?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Kim Jansheden; [2017]
  Nyckelord :literacy; läsfrämjande; barns läsning; elevers läsning i högstadiet; läsmotivation; förlags- och bokmarknadskunskap; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är högstadieelevers läs- och medievanor och hur deras minskade intresse för skönlitterär läsning kan belysas ur två perspektiv: hur barns literacyutveckling ligger till grund för deras medieanvändning och hur den avgör om de upplever ett medium som omedelbart eller hypermedierat. Syftet är att försöka ta reda på om det finns möjligheter att förena de digitala världar som barn ofta vistas i med skönlitterär läsning. LÄS MER

 3. 3. Samsung Electronics i medial kris : En Corporate Social Responsibility studie avseende konsumentens förtroende vid en medial kris

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Hassel; Pernilla Plog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta företag är beroende av att gå med ekonomiskt vinst för att överleva, och vid en medial kris är det därför nödvändigt att minska risken för negativ medial rapportering. Detta för att kunna behålla varumärkets kundförtroende. LÄS MER

 4. 4. ”Man får kämpa lite om man vill någonting” : En kvalitativ studie om ungdomars delaktighet och idrottsliga önskemål.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Lennström; David Engström; [2014]
  Nyckelord :Delaktighet; Fritidsutbud; Kommun; Lammhult; Ungdomar;

  Sammanfattning : Problemområde: Trots att Växjö kommun genomfört flera satsningar som främjar idrottsverksamheter så lyckas de ändå inte nå ut till alla ungdomar. En problematik är att medborgarnas delaktighet och inflytande saknas i kommunens planerings-, genomförande och styrningsfas. LÄS MER

 5. 5. Podcast-radio: Filip och Fredrik vs Gert Fylking

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Karlsson; [2013]
  Nyckelord :radio; podcast; samtalsanalys; struktur;

  Sammanfattning : Podcast är ett nytt medieformat som har vuxit snabbt det senaste decenniet, i toppen bland de svenska podcasterna ligger ”Filip och Fredriks podcast” med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Podcast är ett relativt billigt och enkelt medium som gör det möjligt att nå ut till en potentiellt global publik. LÄS MER