Sökning: "LpO 94"

Visar resultat 21 - 25 av 474 uppsatser innehållade orden LpO 94.

 1. 21. Äger jag mitt språk? : En jämförande diskursanalys av kursplanen för hemspråk i Lpo 94 respektive modersmål i Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Problemlösning, Nyckeln till PISA?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Sandin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har jag studerat hur matematisk problemlösning framställs i de svenska, finska och kinesiska styrdokumenten. Sverige har de senaste åren halkat efter sett till internationella undersökningar som PISA. Uppgifterna i PISA har visat sig vara av problemlösande karaktär. LÄS MER

 3. 23. Gymnasieelevers intresse av innehållet i Naturkunskap A – och lärarens roll att skapa intresse för ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Naturkunskap A; lärarens roll; elevers intresse; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om elevers intresse av uppnåendemålen i Naturkunskap A (Nk1201 inrättad 2000-07 Lpo 94) och om det skiljer sig mellan olika gymnasieprogram. Undersökningen kommer även att påvisa om och hur läraren kan påverka och skapa ett större intresse för målen i ämnet. LÄS MER

 4. 24. Profil : Varför väljer skolledare att införa profil på en högstadieskola? Fördelar och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Löwenhamn; Amela Dzonlic; [2016]
  Nyckelord :skola; profil; elev; sammanhållning; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka varför skolledare på en högstadieskola har valtatt införa profil i verksamheten. Vi vill med denna studie skapa en bild av vadskolledare, lärare och elever tycker om profil, profilskolor, dess innebörd och verkan,på den valda skolan. LÄS MER

 5. 25. Genusperspektiv i svenska skolans läromedel : En granskning av fördelningen av män och kvinnor i läroböcker i ämnet historia

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Slettemo; [2016]
  Nyckelord :Genus; Genusteori; Jämställdhet; Läroböcker; Historia; Läroplan; Kursplan; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : This work has been emanated from a qualitative content analysis and the distribution between men and women is examined in eight Swedish textbooks in the subject of history. All textbooks are adapted to teaching at secondary school and high school, and are suited to the former curriculum Lpo 94, Lpf 94 and the latest curriculum Lgr 11 Lgy 11. LÄS MER