Sökning: "Magdalena Malmfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magdalena Malmfors.

 1. 1. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 2. 2. När man berättar. Om performativ maskulinitet i Aurora Ljungstedts fiktion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Malmfors; [2016]
  Nyckelord :Aurora Ljungstedt; Dagdrifverier och drömmerier; En jägares historier; Judith Butler; Raewyn Connell; Foucault; Tjeder; maskulinitet; genus; kön; berättare; berättarperspektiv; performativitet; binära; heteronormativitet; hegemonisk; sexualitet; klass; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur berättarjagets maskulinitet fungerar i fiktion av Aurora Ljungstedt, genom att analysera berättelserna ”Nattlogi för ungkarlar” och ”Var det hon?” ur Dagdrifverier och drömmerier (1857), samt ”En gubbes minnen” och ”Harolds skugga” ur En jägares historier (1860-61). Undersökningen utgår från de intersektionella perspektiv på genusperformativitet och hegemonisk maskulinitet som lagts fram av Judith Butler respektive Raewyn Connell, och stöder sig på historiska analyser av genus, sexualitet och klass från Michel Foucault och David Tjeder. LÄS MER

 3. 3. Om en farlig qvinna och en mycket anspråkslösare blomma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Malmfors; [2014]
  Nyckelord :kvinnor; kvinnan; Madwoman; Butler; Gubar; Gilbert; det moderna genombrottet; litteratur; dramatik; Alfhild Agrell; Räddad; tendens; analys; feminism; Sverige; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER