Sökning: "Nicole DeLay"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nicole DeLay.

 1. 1. FRAMING VACCINES IN THE MEDIA. An examination of the United States media coverage of the Measles, Mumps and Rubella vaccine and the Human Papillomavirus vaccine

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nicole DeLay; [2021-07-30]
  Nyckelord :politicization of science; vaccines; vaccination; science communication; MMR; HPV; Fox News; The New York Times;

  Sammanfattning : This study examines the news coverage in two different online media outlets, the NewYork Times and Fox News, in their reporting on two different vaccines, the Human Papillomavirus(HPV) and the measles, mumps and rubella vaccine (MMR). It uncovers mediaframes in the respective outlets in order to evaluate if political divides in attitudestowards the respective vaccines can be attributed to the media portrayals in these outlets. LÄS MER

 2. 2. Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Isabelle Edling; Nicole Söderqvist Sandin; [2018]
  Nyckelord :Dementia; CIRCA; psychosocial intervention; communication; group activity; technology;

  Sammanfattning : Dementia means significant cognitive decline in language, memory and executive functions. Dementia is associated with progressive communication difficulties, which can result in reduced quality of life. To promote quality of life, the communicative environment, participation in group activities and cognitive stimulation have great significance. LÄS MER

 3. 3. EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; identitet; sanktioner; restriktiva åtgärder; konstruktivism; Ryssland; normer; normativ; European Union; identity; sanctions; restrictive measures; Constructivism; Russia; norms; normative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. LÄS MER

 4. 4. Den riskfyllda uppdelningen av världen : en kritisk analys av de globala målen för hållbar utveckling baserad på Sandra Hardings Sciences from Below

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; social rättvisa; jämlikhet; jämställdhet; hållbar utveckling; kvinnor; sårbarhet; modernitet; the Global North; the Global South; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker FN:s resolution Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, som inbegriper de nya globala målen för hållbar utveckling från 2015. I undersökningen appliceras ett kritiskt perspektiv på modernitetens ideal för utveckling som belyser genussubjektivitet, ojämlikheter och maktstrukturer. LÄS MER

 5. 5. Ökad kunskap om gröna tak

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Nicole Nelin; Susanne Roth; [2015]
  Nyckelord :Gröna tak; Kunskap; Dagvatten; Takbeläggning; Kostnadseffektivitet; Byggbranschens åsikter; Miljö; Papptak;

  Sammanfattning : Omvärlden blir allt mer medveten om konsekvenserna av vår påverkan på miljön och viktenav miljöförbättrande åtgärder samtidigt som den ekonomiska faktorn ofta väger tungt och ärstyrande vid val av takbeläggningar. Många myter existerar idag om gröna tak och vi hoppasmed detta examensarbete kunna avfärda en del av dem. LÄS MER