Sökning: "Rosa tas"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rosa tas.

 1. 1. Rosor för odling i zon VIII

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Astrid Resare; [2022]
  Nyckelord :Rosor; Rosa; zon VIII; härdighet;

  Sammanfattning : Sverige är uppdelat i åtta zoner, zon I-VIII samt en fjällregion. Uppdelningen av zoner är baserad på temperaturen i landet. Vår högsta zon, zon VIII, ligger högst upp i landet och har det hårdaste klimatet. Syftet med detta arbete är att sammanställa information om vilka rosor som är härdiga i zon VIII. LÄS MER

 2. 2. Presterar hållbara företag bättre? : En kvantitativ studie om CSR-påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rosa Dealzi; Lalan Samin; [2018]
  Nyckelord :CSR; CFP; profitability; Tobin’s Q; Return on Equity; Return on Assets; CSR; CFP; Lönsamhet; Tobin s Q; Avkastning på eget kapital; Avkastning på Totalt kapital; Vinstmarginal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällsintresset bland konsumenter har ökat, vilket har bidragit till att både svenska och internationella företag måste agera och ta sitt sociala ansvar.  Hållbarhet berör alla företag runt om i världen och i takt med detta skapas en angelägenhet för företag att arbeta i linje med CSR (Corporate Social Responsibility). LÄS MER

 3. 3. Enhanced Display of Mitoses in Hematoxylin-Eosin Digital Pathology Images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :John Heerfordt Sjökvist; [2016]
  Nyckelord :Digital Pathology; Cancer; Mitosis; Mitotic Figure; Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization; Unsharp Masking; Local Laplacian filters; L*a*b*; HSV; Colour Deconvolution; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Identifying mitotic figures in digital pathology images is useful in diagnosis and prognosis of cancer. The task itself is time consuming and sometimes difficult for pathologists. Recent research has focused on machine learning for automatic detection of mitoses. LÄS MER

 4. 4. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ola Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :fans; genus; performativitet; Pewdiepie; visuell kulturstudie; Youtube;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. LÄS MER

 5. 5. Beslutsprocesser under företagsetablering - En fallstudie av tre företag inom den svenska dryckesmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Heigard; Carl Palmqvist; Anne Koponen; [2010]
  Nyckelord :Entreprenörskap; etablering; Sarasvathy; causation; effectuation; nya företag; beslutsprocess; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att empiriskt använda Sarasvathys ramverk på tre utvalda företag och deras etableringsprocess på den svenska dryckesmarknaden. Metod: Vi har valt att använda oss av en abduktiv synvinkel i vår studie. LÄS MER