Sökning: "Sandra Ekholm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sandra Ekholm.

 1. 1. ICD-BEHANDLINGENS EFFEKT PÅ PATIENTENS LIVSKVALITET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vera Ejlertsson; Sandra Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsjukdomar; hälsorelaterad livskvalitet; ICD; implanterbar cardioverter defibrillator; omvårdnad.; : Health-related quality of life; heart-diseases; ICD; implantable cardioverter defibrillator; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. En behandlingsform som skyddar mot hjärt-och kärlsjukdomar i form av plötslig hjärtdöd och livshotande arytmier är en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD). LÄS MER

 2. 2. ”Har du PMS, eller?” En kvantitativ studie över psykosociala faktorers samband med premenstruellt syndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Ekholm; Ina Rosvall; [2015]
  Nyckelord :PMS; PMDS; premenstruell; psykosocial; Silencing the Self; perfektionism; depression; coping; attribution; partner; föräldraskap; attityd; ålder; utbildningsnivå; preventivmedel; kvantitativ forskning; enkät; Sverige; PMDD; premenstrual; psychosocial; Perfectionism; relational; parenthood; attitude; age; education; oral contraceptive; quantitative research; survey; Sweden.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Psykosociala faktorers samband med PMS undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 1320 svensktalande kvinnor och transpersoner med aktiv menscykel. Studien visade samband mellan höga nivåer av PMS och att bo tillsammans med barn eller partner samt att ha en mindre stöttande partner och låg relationstillfredställelse. LÄS MER

 3. 3. ”Att orientera sig” eller orientering? : En studie om hur idrottslärare tolkar kunskapskravet ”att orientera sig” i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sandra Ekholm; [2015]
  Nyckelord :friluftsliv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningTanken med denna studie väcktes mot bakgrund av att friluftsundervisningen i skolan har fått massiv kritik att vara bristfällig. Detta är en kvalitativ studie där sex idrottslärare har intervjuats för att ta reda på hur deras friluftsundervisning ser ut i allmänhet men det främsta syftet med studien är att undersöka hur lärarna tolkar målet "att orientera sig" kopplat till, det centrala innehållet det står under, gällande friluftsliv och utevistelse i Lgr 11. LÄS MER

 4. 4. Ett lustfyllt sätt att lära! : Förskollärares tankar om hur de arbetar med skapande och den skapande miljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Bergkvist; Julia Eriksson Ekholm; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns läsintresse och läsvanor på fritiden ur ett helhets- samt genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jennifer Caballero; Sandra Ekholm; [2014]
  Nyckelord :läsutveckling; läsintresse; fritidsläsning;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur barns läsvanor och läsintresse ser ut på fritiden och desseventuella samband med barns fritidsintressen, samt om man kan se ett sambandmed de sjunkande läsutvecklingsresultat som framgår i aktuella studier ochundersökningar. En enkätundersökning har genomförts i årskurs 6 med sammanlagt64 informanter. LÄS MER